FaH/ Denis CERIĆ

Raspisan natječaj za članove NO-a HRT-a

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora raspisao je natječaj za izbor četiri člana Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije (NO HRT) zbog prijevremenoga prestanka mandata članovima NO-a, priopćeno je u četvrtak s HRT-a.

Četiri člana Nadzornoga odbora biraju se na mandat od četiri godine, a natječaj je objavljen u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije.

“Prijave će se zaprimati 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, a prijaviti se mogu samo hrvatski državljani koji imaju završen sveučilišni diplomski ili s njim izjednačen studij, aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik te imaju najmanje deset godina radnoga iskustva.

Pri izboru članova vodit će se računa o tome da barem jedan član bude iz financijske i barem jedan iz pravne struke te da većina članova Nadzornoga odbora Hrvatske radiotelevizije ima radno iskustvo u području medija” navode u priopćenju.

Ističu i da će Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora razmotriti sve podnesene kandidature te će predložiti članove Nadzornoga odbora HRT-a Hrvatskomu saboru, koji imenuje članove NO-a HRT-a većinom glasova svih zastupnika.

Komentiraj