Preminuo akademik Branko Sokač

Istaknuti hrvatski geolog, akademik Branko Sokač, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), preminuo je u srijedu, 8. rujna u Zagrebu u 89. godini, priopćio je HAZU u četvrtak.

Branko Sokač rodio se 27. svibnja 1933. u Tivtu u Boki kotorskoj. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu gdje je 1956. diplomirao geologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i doktorirao 1973. disertacijom “Geologija Velebita”.

Od 1959. do umirovljenja 2002. radio je u Geološkom zavodu u Zagrebu (danas Hrvatski geološki institut), od 1985. u zvanju znanstvenog savjetnika. Predavao je geologiju na poslijediplomskom studiju PMF-a i vodio znanstvene projekte, među kojima se ističe program izrade “Osnovne geološke karte Republike Hrvatske” (1985.–1999.).

Za redovitog člana HAZU izabran je 1992., a od 1988. bio je član suradnik. Od 2004. do 2006. bio je tajnik Razreda za prirodne znanosti, a od 1994. do 1997. predsjednik Znanstvenoga vijeća za naftu.

Glavna područja znanstvenog rada akademika Sokača bila su regionalna geologija (suautorstvo u izradbi i tumačima listova “Osnovne geološke karte SFRJ”, 1970.–1982.), stratigrafija mezozoika Dinarida te taksonomija i morfologija vapnenačkih alga, od kojih je uspostavio i opisao deset novih rodova i pedesetak novih vrsta. Radio je na mnogim geološkim istraživanjima, među kojima i na istraživanjima na izradi geoloških osnova za potrebe hidroakumulacija, izgradnje prometnica, kao i onih vezanih za mineralne sirovine (eksploatacije tehničkog i ukrasnog kamena) te regionalnim naftno-geološkim istraživanjima područja Dinarida i Jadrana.

Komentiraj