MCA

‘Politika je uključena u medijska spajanja i akvizicije’

Magdalena Horanska iz Newton Media Grupe govori o globalnim i lokalnim trendovima i turbulencijama na medijskom tržištu, na koje najviše utječu promjene u strukturama vlasništva, a primjer za to je i nedavna kupnja Novog lista koju je obavila češko-slovačka JOJ Media House Grupa uz potporu investicijskog fonda J&T

Magdalena Horanska, predsjednica Uprave MCA Grupe i potpredsjednica FIBEP-a, najvećeg i najstarijeg udruženja agencija za praćenje medija na svijetu, upozorila je na globalne trendove u medijima kao što su konvergencija medija, raspršivanje javnosti – uz sve više novih i tradicionalnih medija sve je teže dosegnuti publiku, konsolidacija medijskih tržišta, kupovanje medija velikih tvrtki te česta umiješanost politike u spajanja i akvizicije.

Nakon turbulentnog razdoblja televizija i radio pokazuju znakove stabilizacije i stagnacije, a radijska publika iznenađujuće raste u većini zemalja srednje i južnoistočne Europe. Trend u srednjoj Europi, istaknula je Magdalena Horanska, sklonost je stranih vlasnika da otkupljuju nacionalne medije jer su tržišta stabilna te je većina informacija o vlasništvu i poslovnim rezultatima transparentna. Internet raste brže nego u južnoistočnoj Europi, a ulaganja u oglašavanje uglavnom rastu u segmentu interneta, televizije i radija, dok tiskovni mediji gube tržišne udjele…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

Komentiraj