PLINSKI BIZNIS: Mađari zakupili 6,75 milijardi kubičnih metara kapaciteta budućeg LNG terminala na Krku

Tvrtka MFGK Croatia koja je u vlasništvu mađarskog distributera plina i električne energije MVM, zakupila je 6,75 milijardi kubičnih metara kapaciteta budućeg terminala za ukapljeni naftni plin(LNG terminal) u Omišlju na otoku Krku, objavljeno je  iz LNG Hrvatska, tvrtke koja upravlja terminalom.

U prioćenju navode:

Sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18 i 39/20), svake godine do 15. lipnja zainteresirani korisnici terminala mogu dugoročno zakupiti slobodne kapacitete uplinjavanja UPP-a na terminalu. Ovim putem obavještavamo zainteresirane korisnike terminala da je MET Croatia Energy Trade d.o.o. zakupio dio slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a kako slijedi:

  • za plinsku godinu 2020./2021. koja traje od 1.1.2021. do 30.9.2021. godine zakupili su 0,223831563 milijardi kubika odnosno 2.148.783.000,00 kWh NCV,
  • za plinsku godinu 2021./2022. koja traje od 1.10.2021. do 30.9.2022. godine zakupili su 0,539705729 milijardi kubika odnosno 5.181.175.000,00 kWh NCV,
  • za plinsku godinu 2022./2023. koja traje od 1.10.2022. do 30.9.2023. godine zakupili su 0,539705729 milijardi kubika odnosno 5.181.175.000,00 kWh NCV.

U skladu s Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18 i 39/20), preostali slobodan kapacitet uplinjavanja UPP-a može se zakupiti u godišnjem postupku dugoročnog ugovaranja svake godine najkasnije do 15. lipnja, dok se kratkoročni kapacitet može ugovarati tijekom cijele godine.

Iz LNG-a Hrvatska pozvali su sve zainteresirane korisnike koji planiraju podnijeti zahtjeve za dugoročni zakup preostalog slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a da ih do 15. lipnja ove godine.

Nako mađarskog zakupa prosječni zakup kapaciteta LNG terminala na Krku, pola godine prije predviđenog puštanja u rad, narastao je na gotovo dvije milijarde kubičnih metara, od ukupno raspoloživih 2,6 milijarde kubičnih metara. Prethodno su Ina i HEP zakupili nešto više od pola milijarde kubičnih metara kapaciteta, koliko je na iduće tri godine zakupio i MET Croatia Energy trade.

Sa zakupom od dvije milijarde kubičnih metara godišnje, definitivno je eliminirana potreba za naplatom takozvane SOS naknade, odnosno naknade za sigurnost opskrbe koju bi u slučaju zakupa manjeg od 1,1 milijarde kubičnih metara plaćali svi potrošači plina u Hrvatskoj, prema odredbama famoznog lex LNG-ja.

 

Komentiraj