PET/CT – najsuvremenija neinvazivna dijagnostička metoda današnjice

PROMO | PET/CT Centar Zagreb Poliklinike Medikol postao je Philipsov referentni centar nuklearne medicine za srednju i istočnu Europu

PET/CT je najsuvremenija neinvazivna nuklearnomedicinska dijagnostička metoda današnjice. Istovremenom kombinacijom PET-a (pozitronske emisijske tomografije), koji pokazuje intenzitet metaboličke aktivnosti u stanicama, te CT-a (kompjutorizirane tomografije), koji pokazuje anatomiju i morfologiju organa, dobivamo preciznu trodimenzionalnu sliku unutrašnjosti ljudskog tijela, što liječniku daje mogućnost odabira najboljeg postupka liječenja kod bolesnika primarno s malignim, ali i srčanim te neurološkim oboljenjima. Za PET/CT se najčešće koristi analog glukoze, fluorodeoksiglukoza, obilježena ciklotronskim proizvodom izotopom fluora koji se injicira intravenski te ulaskom u stanice pokazuje regionalnu metaboličku potrošnju glukoze u tkivu.

U Hrvatskoj se u ovom trenu koristi još nekoliko drugih radiofarmaka za dijagnozu specifičnih vrsta tumora i neuroloških oboljenja. PET/CT-om se točno anatomski može odrediti gdje se nalazi područje pojačane akumulacije radiofarmaka, odnosno vijabilno tumorsko tkivo. S obzirom na to da tumorske stanice za svoje potrebe koriste puno glukoze, ona se, kad je obilježena, izrazito nakuplja u tumorskim stanicama, za razliku od nakupljanja u okolnim, zdravim strukturama te tako omogućava razlikovanje tumorskog tkiva, primarnog tumora ili presadnica, od okolnog zdravog tkiva.

PET/CT se koristi u dijagnostici nepoznatog primarnog tumora, kliničkom praćenju bolesnika s različitim vrstama tumora, procjeni proširenosti bolesti i učinka liječenja, odgovora na različite medikamentozne, kirurške ili neuroradiološke intervencije te nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja rezidualne bolesti, otkrivanja povrata bolesti i presadnica.

Poliklinika Medikol je prva u Republici Hrvatskoj uvela PET/CT dijagnostiku 2007. godine otvaranjem PET/CT centra u Zagrebu, nakon kojeg su se otvorili i PET/CT centri u Splitu, Rijeci i Osijeku. U Medikolu je do sada napravljeno više od 80 tisuća PET/CT pretraga, pri čemu je važno istaknuti da se od prvog dana njeguje timski rad. Dakle, u timu radi liječnik specijalist nuklearne medicine i liječnik specijalist radiologije. Svi su oni visoko educirani i vrlo stručni. Ono što je važno napomenuti da je u 2020. godini Poliklinika Medikol postala i Philipsov Referentni centar nuklearne medicine za zemlje srednje i istočne Europe. Također, u Poliklinici Medikol se provodi i edukacijska i znanstvena djelatnost jer su njihovi PET/CT centri nastavne baze brojnih visoko školskih ustanova, dakle medicinskih fakulteta, fakulteta zdravstvenih i drugih srodnih studija te veleučilišta.

U tijeku je proces Implementacije najsuvremenijih PET/CT Vereos uređaja u PET/CT centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

U usporedbi s uređajima prethodne generacije, novi PET/CT uređaj ima bolju rezoluciju slike čime se može vizualizirati i kvantificirati metabolička aktivnost u vrlo sitnim lezijama, a to je od iznimne važnosti za točnu dijagnostiku uz manju dozu zračenja pacijenta.

S ovim uređajem je dobiven novi rekonstrukcijski algoritam s kojim se krati vrijeme trajanja pretrage, značajno smanjuje količina radijacije, a pritom je povećana rezolucija slikovnog prikaza.

Za više informacija javite se u Polikliniku Medikol pozivom na besplatni info broj 0800 78 78 ili online na www.medikol.hr.

Komentiraj

Source:Promo