Nakon Nacionalovog otkrića seksualnog skandala na HRT-u, i zeleno-lijevi blok traži smjenu vodstva javne televizije

Na konferenciji za medije Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka održanoj u srijedu u Saboru o seksualnom zlostavljanju na Sveučilištu u Zagrebu i na HRT-u, o čemu je Nacional prvi pisao, govorili su zastupnici Sandra Benčić, Rada Borić i Damir Bakić.

Neovisno povjerenstvo

Rada Borić je istaknula da postoje dobri instituti, koji bi ženama mogli osigurati sigurno mjesto.

To bi bilo mjesto, na kojem bi mogle anonimno i sigurno prijaviti seksualno nasilje i uznemiravanje. Spomenula je primjer Akademije dramske umjetnosti, gdje je od 27 prijava za seksualno uznemiravanje, samo 6 žena to učinilo svojim imenom i prezimenom.

“Žene traže siguran način da mogu prijaviti anonimno, tako da uprava ne može određivati tko će biti na čelu povjerenstva za čuvanje dostojanstva radnika, kao što smo vidjeli na primjeru HRT-a. Žene imaju i pravo na na nešto što se zove institut tereta dokaza, da taj teret dokaza nije na njima”, rekla je Borić.

Naglasila je da traže izmjenu kaznenog zakona, u dijelu koji se tiče zastare.

“Zločin protiv žena ne može zastarjeti, nije u redu da nakon tri mjeseca žene ne smiju prijaviti događaj. Svaka žrtva traži vrijeme, prije no što može javno istupiti”, rekla je Borić.

Također, žele apelirati da se ne može govoriti, da žene koje sada govore o nasilju, to rade kako bi mijenjale uprave. Posebno apeliraju, kaže, na javnost da ne umanjuje slučajeve seksualnog ponašanja, govoreći da je to neprimjereno ponašanje, jer to je zlostavljanje.

“Tražimo da se počne koristiti i i Protokol o postupanju kod seksualnog nasilja, koji je donesen još 2018. godine, imamo pandemiju seksualnog nasilja za ženama”, rekla je Borić.

“Boras mora odstupiti”

Damir Bakić, inače profesor zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, upozorio je da je osobita odgovornost na sveučilišnoj akademskoj zajednici, da odlučno pokaže svoje protivljenje i nultu stopu protiv tolerancije.

“Mi imamo primjer u kojem je rektor sasvim nedavno zataškao prijavu. Nije poduzeo ništa, štoviše zloupotrijebio je svoju ovlast i optuženog za seksualno uznemiravanje je predložio Senatu Sveučilišta u Zagrebu, da se taj kolega izabere u najviše zvanje na sveučilištu, zvanje profesora emeritusa. I još se medijski obrušio na tadašnju dekanicu Filozofskog fakulteta Vlahović Štetić, jer da je tobože učinila propuste, i na novinarku koja se usudila o tome pisati”, rekao je Bakić.

Smatraju, kaže, da je rektor Damir Boras učinio nesagledivu i veliku štetu Sveučilištu u Zagrebu i da ga to što je učinio diskvalificira od obnašanja dužnosti rektora, je da se radi o činu zloupotrebe položaja i ovlasti.

Bakić je opomenuo Savjet Sveučilišta u Zagrebu da već četiri godine ne izvršava svoju zakonsku obavezu i ne obavještava osnivača, a to je Republika Hrvatska, i ne izvještava o svemu što se događa na Sveučilištu u Zagrebu.

“Svi instrumenti su sada u rukama Senata, ne reagira li, možemo zaključiti da i Senat preuzima suučesništvo u ovom slučaju”, rekao je Bakić.

Institucionalno nasilje

Sandra Benčić, potpredsjednica Kluba zeleno-lijevog bloka, rekla je da imamo situaciju vrlo ozbiljnih optužbi za zataškavanje i neprocesuiranje događaja seksualnog uznemiravanja na HRT-u, koje završavaju odbijanjem uprave da se osnuje neovisno povjerenstvo.

“Nego se inzistira da se žene suočavaju s vlastitim zlostavljačem, jer da je to put kojim se rješavaju stvari na HRT-u. Odbijanje zahtjeva sindikata novinara i nadzornog odbora da se osnuje povjerenstvo, koje će omogućiti da se ovo riješi i da uprava skine ljagu, stvara institucionalno nasilje. Zgrožena sam činjenicom, da institucije koje odgovaraju Hrvatskom saboru provode takvu vrstu nasilja”, rekla je Benčić.

“Mi želimo hrvatsku javnu televiziju koja je financirana javnim sredstvima, ali znamo da će se ovakva vrsta upravljanja i institucionalnog nasilja, koristiti kao argumentacija, da se nešto što je javno dobro, kao što je Hrvatska radiotelevizija, jednog dana krene uništavati”, opomenula je Benčić i pozvala sve kolege u Saboru da otvore raspravu o Hrvatskoj radioteleviziji, oko zataškavanja seksualnog nasilja.

“I da otvorimo pitanje smjena, koje se tamo moraju dogoditi”, poručila je Benčić.

Komentiraj