HINA

MILJENIĆ “Vlada je stala na pola puta”

Hrvatski sabor u srijedu je, nakon dinamičnog aktualnog prijepodneva, raspravio tri Vladina zakonska prijedloga, među njima i izmjene Prekršajnog zakona, za koje oporbeni SDP kaže da nisu dobre, a Vladi predbacuje da je u rješenjima “stala na pola puta”.

SDP neće podržati te izmjene, jer drži da nisu dobre, rekao je Orast Miljenić. Suglasan je da treba provesti reformu prekršajnog sudovanja, dobrom drži ideju ukidanja prekršajnih sudova, ali Vladi poručuje da zakon ne može podržati jer se u rješenjima “staje na pola puta i samo će izazvati kaos”.

Nije bilo hrabrosti ići do kraja, ako se ukida prekršajni sud u Dubrovniku, zašto ne i u Splitu, ako se ukidaju u Osijeku i Rijeci, zašto ne i u Zagrebu, upitao se Miljenić?

Predložene izmjene predviđaju, naime, spajanje općinskih i prekršajnih sudova i unapređenje sustava upravljanja sudovima, polazeći od činjenice da je zadnjih godina značajno smanjen priljev prekršajnih predmeta, a time i opterećenje prekršajnih sudaca. Naime, broj neriješenih prekršajnih predmeta na kraju 2015. iznosio je oko 70 tisuća, a na kraju prošle godine oko 41 tisuću.

Klub Glasa/HSU-u bit će “poprilično suzdržan”, zbog dilema oko buduće kvalitete sudovanja u prekršajnom postupku, kaže Silvano Hrelja, navodeći da su prekršajni suci imali su niže kriterije za postati suci od općinskih što će, kaže, “ostaviti posljedice u kvaliteti donošenja presuda.

Zastupnici parlamentarne većine pohvalili su izmjene Prekršajnog zakona, kao i pijedlog zakona o vježebenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnim ispitima kojim se uvodi obveza provođenja vježbeničke prakse i u upravnim sudovima i stručno osposobljavanje od 18 mjeseci radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita. Zakon uređuje i mogućnost da se osobe sa završenim studijem prava bez radnog iskustva na pravnim poslovima prime u pravosudno tijelo na stručno osposobljavanje radi stjecanja uvjeta za polaganja pravosudnog ispita.

Uz pohvale oporbe, Sabor je raspravio i predloženi zakon o lučkim kapetanijama te time zaključio prvi radni dan nove parlamentarne sezone.

Komentiraj