MAKRONOVA Cjeloviti životni stil najbolja je zaštita zdravlja

Makronova

U vremenu kad se suočavamo s brojnim obeshrabrujućim informacijama o teškim i neizlječivim bolestima, možemo se osjetiti bespomoćno i često se pitamo – možemo li sami išta učiniti.

Iako nam nitko ne može dati bezuvjetnu garanciju i čarobnu zaštitu, njegovanje cjelovitog životnog stila ono je što možemo učiniti sami za sebe kako bismo prvenstveno održali kvalitetu vlastitog življenja, a tako i što bolje i duže zaštitili svoje zdravlje. Što to konkretno znači?

To znači sebe percipirati i doživjeti kao aktivan dio okoliša te osvijestiti da je zdrav pojedinac preduvjet zdravog okoliša i obrnuto.

To znači činiti kvalitetne izbore u prehrani – jesti cjelovite namirnice iz ekološkog uzgoja, hraniti se raznoliko, njegovati umjerenost u hrani i kuhati!

To znači biti fizički aktivan – pronaći aktivnost od koje nam ‘krv zakola u žilama’ i nakon koje se osjećamo ispunjeno i zadovoljno, a naše nam je tijelo zahvalno.

To znači – njegovati kvalitetnu komunikaciju kako unutar sebe (pratiti sebe i svoje potrebe, naučiti prepoznavati promjene u sebi, poštivati svoje potrebe i granice) tako i s ljudima oko sebe (njegovati uvažavanje, poštovanje, aktivno slušanje i direktnu komunikaciju).

Sve navedeno nas, nažalost, ne uče u školama, no radi se o životno važnim vještinama koje ostaju naša trajna vrijednost.

Upravo podučavanju tih životno važnih vještina svoj rad posvetila je edukacijska ustanova Makronova, koja već gotovo trideset godina djeluje u Gradu Zagrebu, educirajući građane i stručnjake iz cijele regije, u području prirodne i cjelovite prehrane i održivih životnih stilova.

Više o Makronovi možete saznati na www.makronova.com.

Makronova

Komentiraj