Legenda: Zašto je Wilhelm Tell strijelom gađao jabuku?

Wilhelm Tell, legendarni heroj koji je navodno živio u švicarskom kantonu Uri početkom XIV. stoljeća je prema legendi 18. studenog 1307. godine strijelom skinuo jabuku sa sinove glave. Naime, novoimenovani habsburški namjesnik Gessler dao je postaviti motku sa šeširom u središtu Altdorfa, glavnoga grada kantona, te je zatražio da joj se mještani klanjaju. Kako Tell to nije htio učiniti, bio je bačen u tamnicu.

Bila mu je određena kazna da strijelom gađa jabuku na glavi svojega sina Waltera. Tell je jabuku pogodio, ali je poslije, nakon više peripetija, strijelom ubio Gesslera. Time je označio početak švicarskog ustanka protiv habsburške vlasti.

Tu priču legenda povezuje s urotom i prisegom na livadi Rütli 1307., koja je navodno dovela do stvaranja Švicarske konfederacije. Premda se legenda o W. Tellu prvi put pojavila u XV. st., motiv junaka koji strijelom gađa jabuku na dječakovoj glavi i zatim ubija tiranina čest je motiv starogermanskih priča. Priču o Tellu obradili su F. Schiller, G. Rossini, S. Dalí itd.

Komentiraj