Laboratoriji IGH imaju preko 500 akreditiranih metoda ispitivanja

Kontrola kvalitete građevinskih materijala provodi se u Laboratorijima IGH koji djeluju na osam lokacija u Hrvatskoj

Institut IGH ima 70 godina dugu tradiciju u projektiranju, nadzoru i kontroli kvalitete građevinskih materijala. Kontrola kvalitete građevinskih materijala provodi se u Laboratorijima IGH koji djeluju na osam lokacija u Hrvatskoj – u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Puli, Splitu, na Pelješcu, u Dubrovniku i Osijeku. Svi Laboratoriji akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koja je ključ povjerenja kupca u ispitni rezultat koji se izdaje. Laboratoriji se mogu pohvaliti da su bili prvi akreditirani laboratorij u Hrvatskoj iz polja građevinarstva još daleke 1998. godine.

Laboratoriji su od svog nastanka bili podrška svim sektorima gradnje u Hrvatskoj i regiji i gotovo da nema proizvoda na tržištu građevinske industrije koji ne mogu ispitati. Stručnjaci Laboratorija IGH uz redovan rad, orijentirani su na istraživanje novih tržišta i na ispitivanja novih materijala u građevinarstvu. Kroz rad tehničkih odbora u sklopu Hrvatskog zavoda za norme volonterski sudjeluju u izradi, prihvaćanju i revidiranju ispitnih normi i normi specifikacija koje su osnova za rad svih ispitnih laboratorija. Uz to, blisko surađuju s Ministarstvom građevinarstva pri izradi i donošenju Tehničkih propisa za pojedine građevinske materijale.

Svi laboratoriji opremljeni su sofisticiranom opremom za provedbu ispitivanja. Prednost Laboratorija IGH pred drugim akreditiranim laboratorijima iz istog sektora u Republici Hrvatskoj je vrlo veliki opseg akreditiranog područja: Ispitivanje građevnih proizvoda, građevina, tla, stijena, pilota, voda, otpada, oporabljenih krutih goriva, akustička ispitivanja i uzorkovanje voda. Laboratoriji IGH danas imaju preko 500 akreditiranih metoda ispitivanja.

U zadnjih par godina najveći iskorak u širenju područja napravljen je u Laboratoriju za veziva i ekologiju. Laboratorij za veziva i ekologiju uz redovite kemijske analize građevnih materijala (cement, vapno, agregat, dodaci betonu, proizvodi za zaštitu i popravak, voda za pripremu betona) proširio je područje rada na ispitivanja i analize površinskih, podzemnih i otpadnih voda, tla, otpada, mulja i krutih oporabljenih goriva. Provode sve analize koje su navedene u vodopravnim dozvolama, Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (N.N. 80/13, 43/14, 27/15, 03/16), Pravilniku o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (N.N. 38/08) te Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18). U laboratoriju je moguće provesti analize otpuštanja štetnih tvari iz različitih građevnih proizvoda. U suradnji s Hidrotehničkim laboratorijem i drugim laboratorijima provode i uzorkovanje voda, tla, otpada, mulja i krutih oporabljenih goriva.

Od 2016. Laboratorij za veziva i ekologiju uložio je 2,5 mil. kn u nabavu nove opreme kao što su maseni spektrometar s induktivno spregnutom plazmom (ICPMS), plinski kromatograf (CGMS), infracrveni spektrofotometar (ATRFTIR), uređaj za pripremu ultra čiste vode i mikrovalna pećnica. Nabavom nove opreme područje akreditacije prošireno je za preko 30 novih ispitnih metoda i sedam matriksa, u što su uloženi znatno znanje i trud svih djelatnika Laboratorija. U sklopu IGH djeluje i Mjeriteljski laboratorij. U početku je služio kao podrška ispitnim laboratorijima, no danas ima sve više kupaca iz Hrvatske i regije. Mjeriteljski laboratorij ima vrlo široko područje umjeravanja u laboratoriju i na terenu, koje pokriva umjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim sustavom, neautomatskih vaga i temperaturnih komora. Samo tijekom 2019. godine mjeriteljski laboratorij umjerio je oko 700 različitih mjerila. Posebno se ponosimo time što jedini u Europi provodimo terenska umjeravanja sustava za prednapinjanje do 6,5 MN.

Kako bi zadovoljili zahtjeve tržišta, svakodnevnim trajnim poboljšanjem opreme i educiranjem osoblja, radimo na povećanju kompetencija svojih djelatnika i usavršavanju provedbe laboratorijskih aktivnosti. Kvaliteta i kompetencije prepoznate su kao ključan čimbenik izvrsnosti pa je stoga tijekom 2019. IGH osnovao Centar kompetencija kako bi se pravovremeno prepoznali eventualni nedostaci i sustavno odvijala edukacija svih djelatnika Laboratorija.

Osoblje Laboratorija je tijekom svog 70-godišnjeg vijeka kontinuirano surađivalo na svim značajnim projektima u RH i šire. U Hrvatskoj gotovo da nema projekta iz oblasti cestogradnje, industrije ili gradnje značajnih inženjerskih objekata, a da Laboratoriji IGH nisu bili uključeni. Trenutno najveći projekt na kojem smo angažirani svakako je Pelješki most. Pelješki most je možda najveće gradilište trenutno na ovim prostorima. IGH je sudjelovao na projektiranju samoga mosta, a sada njegovi stručnjaci vrše nadzor i kontrolna ispitivanja s partnerima iz RH. Prošloga ljeta je IGH u sklopu Pelješkog mosta akreditirao izdvojenu laboratorijsku jedinicu kako bi se ispitivanja provodila u neposrednoj blizini samoga mosta. Bitno je da se rezultati svih ispitivanja materijala koji se ugrađuju, znaju neposredno po nastanku kako bi se poštovao dinamički plan gradnje koji je zadan.

Konstantno ulaganje u opremu omogućava IGH kvalitetnu izvedbu i praćenje trendova. Ove godine, s obzirom na izvanrednu situaciju, morat će prilagoditi planirana ulaganja u opremu i modernizaciju laboratorija te uložiti u prioritete kako bi održali kvalitetu i kontinuitet, uzimajući u obzir projekte na kojima će to biti neophodno.

Komentiraj