Iran, Rusija i tri bivše sovjetske republike potpisuju Kaspijski pakt

Čelnici pet zemalja na Kaspijskom moru, Iran i bivše sovjetske republike Rusija, Kazahstan, Azerbajdžan i Turkmenistan, trebali bi u nedjelju u Kazahstanu potpisati konvenciju kojoj bi riješili pravna pitanja u tom području.

Očekuje se da će sporazum, koji je zamišljen s ciljem unapređenja ekonomskog razvoja, omogućiti samo zemljama potpisnicama da imaju vojnu prisutnost na moru, što je odredba koja će ojačati rusku pomorsku dominaciju na najvećem svjetskom jezeru.

Na konvenciji koja će danas biti potpisana radilo se tijekom dva desetljeća, nakon što je raspad bivšeg Sovjetskog Saveza pokrenuo pravna pitanja u tom području, uključujući i ono o opsegu teritorijalnog suvereniteta.

Ova regija raspolaže ogromnim rezervama nafte i prirodnog plina, a u tijeku su razgovori o izgradnju prekomorskog plinovoda koji bi povezao Turkmenistan i Azerbajdžan i olakšao prodaju plina Europi.

Komentiraj