INTERVIEW: DRAGAN PRIMORAC ‘Vlast u Hrvatskoj ne može biti legitimna ako negira stvarnu prirodu NDH’

PRIVATNE FOTOGRAFIJE DRAGANA PRIMORCA

‘Sve totalitarne režime sasvim nedvojbeno moramo osuđivati i tu nema kompromisa ni opravdanja. To je politika moderne hrvatske države, a i sami smo tijekom Domovinskog rata i agresije na Hrvatsku osjetili koliko zla mogu napraviti zločinački umovi’

Bivši ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac liječnik je pedijatar, forenzičar i stalni sudski vještak. Osim što je iznimno aktivan u Hrvatskoj, u kojoj je prije pet godina pokrenuo projekt Specijalne bolnice Sv. Katarina za ortopediju, kirurgiju, medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, trenutačno obnaša i dužnost predsjednika Odbora za međunarodne odnose Američke akademije za forenzične znanosti te dužnost “Global Ambassador” Sveučilišta Penn State, jednog od najvećih američkih sveučilišta. Član je Hrvatskoga društva za humanu genetiku, Hrvatske udruge Osteogenesis Imperfecta, Američke akademije za sudsku medicinu (American Academy of Forensic Science) i Američkoga društva za humanu genetiku (American Society for Human Genetics) te suosnivač Međunarodnog društva za primijenjene biologijske znanosti (International Society for Applied Biological Sciences –ISABS) i dobitnik niza međunarodnih i domaćih znanstvenih priznanja…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

Komentiraj

Source:Zrinka Vrabec Mojzeš