Institut IGH potpisao nova dva ugovora za nadzor radova

Institut IGH

Institut IGH d.d. potpisao je s Đakovačkim vodovodom d.o.o. ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta ‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo’, apotpisan je i ugovor s Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije d.o.o. za usluge nadzora projekta ‘Rugvica – Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda’.

Projekti obuhvaćaju radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), a nadzor će se provoditi u skladu s uvjetima Ugovora o građenju (FIDIC Crvena Knjiga) i uvjetima Ugovora za postrojenja, projektiranje i građenje (FIDIC Žuta Knjiga) te svim važećim zakonskim propisima.

Uz Institut IGH, članove konzorcija na projektu Đakovo čine poduzeća EPTISA Adria d.o.o. i IDT inženjering d.o.o., a na aglomeraciji Rugvica – Dugo Selo realizirat će se u suradnji s poduzećem EPTISA Adria d.o.o.

Komentiraj