HUP: “Trebamo jasne upute epidemiologa za rad u vrijeme relaksacija mjera”

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je u četvrtak plan relaksacija mjera Vlade RH i otvaranje obimnije poslovne aktivnosti. Poručuju kako je to važan korak na putu prema oporavku gospodarstva.

Današnja odluka Vlade daje jasan smjer za ponovno intenziviranje poslovnih aktivnosti i povratak na radna mjesta što je preduvjet stvaranja prihoda i osiguravanja sredstava za plaće radnika. Također, važna dimenzija je i psihološki moment za sve nas, u kojem smo dobili jasan pokazatelj da situacija ide prema boljem, ističu u priopćenju.

“Apeliramo da poslodavci u najkraćem roku dobiju jasne i nedvosmislene upute o načinu sigurnog rada. Precizne upute su potrebne tvrtkama kako bi mogli poduzeti sve što je potrebno za poslovanje u novim uvjetima, sukladno uputama epidemiologa. Na taj način najbrže će se moći osigurati uvjeti koji jamče sigurnost zaposlenika, ali i klijenata, kupaca i potrošača te omogućiti nastavak gospodarske aktivnosti bez prijetnji kaznama i zatvaranjima zbog mogućih nejasnih interpretacija. Mislimo da je važno da zajedno s Vladom osiguramo da mjere koje se traže budu primjenjive i izvedive u praksi”, naglasio je glavni dorektor HUP-a Davor Majetić.

HUP apelira i da Vlada što prije sastaviti i kriterije prema kojima će epidemiološkim pokazateljima omogućavati otvaranje sektora kojima je zabranjen rad. Na osnovu tih kriterija poduzetnici će moći pratiti situaciju i pripremiti se za mogući početak rada. Uz to, kada Vlada objavi takve naputke za pojedine sektore, poduzetnici će moći ocijeniti je li im moguće profitabilno ili održivo poslovati u takvim uvjetima.

Ovo je devet nužnih preduvjeta koje HUP predlaže za revitalizaciju gospodarstva:

1. Održavanje likvidnosti poduzeća
2. Žurna analiza svih parafiskalnih nameta – smanjivanje onih koji čine najveći trošak hitno makar na određeno vrijeme, i potom na temelju analize i trajno smanjenje i ukidanje svih za koje je to moguće.
3. Reorganizacija javne uprave i teritorijalnog ustroja države
4. Digitalizacija države
5. Promjena radnog zakonodavstva
6. Nastavak procesa javne nabave i javnih investicija
7. Jačanje investicija privatnog sektora i bolja suradnja lokalnih poduzetnika i lokalne samouprave
8. Plaćanje PDV-a po realizaciji
9. Pitanje samodostatnosti kao pitanje nacionalne sigurnosti, prvenstveno u hrani i lijekovima- strateški razvoj industrije hrane i lijekova u Hrvatskoj radi dostizanja više razine samodostatnosti

Komentiraj