Grad Osijek ima četiri stacionarna i jedno mobilno reciklažno dvorište

Projekt novog reciklažnog dvorišta u Donjem gradu vrijedan je 5 milijuna kuna, a građani ondje besplatno mogu odvajati 51 vrstu otpada, uključujući i onaj opasan za okoliš. Uz jedno mobilno reciklažno dvorište i ono za građevinski otpad koje se gradi u Sarvašu te uz kompostanu i odvajanje otpada na kućnome pragu, Grad Osijek potvrdio je da je pravi Eco City

Četvrto reciklažno dvorište na području Osijeka otvorili su početkom ožujka osječki gradonačelnik Ivan Radić i ministar gospodarstva i održivoga razvoja Tomislav Ćorić. Novo reciklažno dvorište izgrađeno je u Donjem gradu, a građani Osijeka ondje mogu besplatno odlagati 51 vrstu otpada, uključujući i onaj opasan za okoliš. Otvorenju su nazočili i državna tajnica Nataša Mikuš Žigman, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić te direktor osječke komunalne tvrtke Unikom Igor Pandžić.

‘’Izgradnjom ovog reciklažnog dvorišta Grad Osijek ispunjava svoju zakonsku obvezu o četiri reciklažna dvorišta. Vrijednost investicije je 5,1 milijun kuna, od čega je 85 posto iznosa sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda’’, istaknuo je gradonačelnik Ivan Radić te podsjetio kako je u tijeku i izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u Sarvašu. Dodao je i kako sve višestambene zgrade u Osijeku imaju mogućnost odvajanja otpada na svome pragu, a tu mogućnost imaju i sve kuće, s obzirom na to da su podijeljeni spremnici za biootpad i plastiku kućanstvima. Građani Osijeka prepoznaju vrijednost reciklažnih dvorišta, što potvrđuje činjenica kako je na njima u prošloj godini zabilježeno više od 100.000 posjeta. Grad Osijek jedini je od velikih hrvatskih gradova koji ne mora plaćati penale za otpad u 2020. godini i očekuje kako će se već ove godine ispuniti europski cilj od 50 posto odvojenog prikupljenog otpada i tako postati prvi među velikim gradovima koji je zadani cilj ostvario. Grad Osijek ”pokriva” sve dijelove piramide u gospodarenju otpadom na najbolji mogući način. Ovo su najbolji pokazatelji koliko se Grad Osijek orijentirao da svojim građankama i građanima dobrim sustavom gospodarenja otpadom omogući bolju kvalitetu života.

‘’Veseli da je Osijek doista jedan od primjera velikih gradova u Hrvatskoj koji promišlja svoju politiku gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, i kroz izgradnju infrastrukture, i kroz sanaciju odlagališta otpada, i kroz educiranje svojih građanki i građana’’, rekao je ministar Ćorić.

Igor Pandžić, direktor Unikoma, tvrtke koja upravlja reciklažnim dvorištima u Osijeku i u Antunovcu i Čepinu. FOTO: Unikom PROMO

Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost rekla je da je Hrvatska napravila velike iskorake u gospodarenju otpadom te da se upravo Osijek među velikim gradovima ističe dobrim rezultatima.

‘’U Osijeku se sustavno ulaže u gospodarenje otpadom, čemu u prilog idu brojni uspješni projekti koje je Grad realizirao u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i s Fondom. Grad Osijek je iz područja zaštite okoliša ugovorio i realizirao preko 165 milijuna kuna EU sredstava, dok je iz područja energetske učinkovitosti ugovoreno i realizirano preko 180 milijuna kuna’’, kazala je.

Igor Pandžić, direktor Unikoma, podsjetio je kako Grad Osijek ima i mobilno reciklažno dvorište koje prikuplja otpad u osječkim prigradskim naseljima. Da je Osijek najnapredniji među velikim hrvatskim gradovima na području zaštite okoliša i održivoga razvoja potvrđuje i aktualna sanacija odlagališta otpada u Sarvašu, gdje je na preko 12 hektara od 1968. do 1989. odloženo oko 1.340.000 m3 komunalnog otpada. Najveći je to projekt sanacije odlagalište otpada u Hrvatskoj, vrijedan više od 73 milijuna kuna. Na području Osijeka već su dva takva odlagališta uspješno sanirana, ona u Nemetinu i Filipovici.

Osijek je i jedan od rijetkih gradova koji ima svoju kompostanu, a na kojoj se biootpad sa zelenih površina i iz kućanstava prerađuje u kompost.

Do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, preostali neodvojeni komunalni otpad odlaže se na odlagalište Lončarica Velika. To je jedino aktivno odlagalište u Osijeku koje se sustavno sanira, u što je zadnjih godina uloženo preko 12 milijuna kuna.

Zbog povećanog obima pražnjenja spremnika na reciklažnim dvorištima u 2021., nabavljeno je specijalno vozilo – Abrol kiper. FOTO: Unikom PROMO

 

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Unikom d.o.o. Osijek poslove upravljanja reciklažnim dvorištima obavlja na četiri reciklažna dvorišta u Gradu Osijeku – Gornji grad, Retfala, Donji grad i Jug II. Uz ova četiri reciklažna dvorišta na području Grada Osijeka Unikom upravlja i reciklažnim dvorištima u Antunovcu i Čepinu.

Reciklažna dvorišta suvremeno su opremljena, natkrivena i osvijetljena, a zaprimaju 51 vrstu otpada – uključujući opasani otpad poput lijekova, baterija i ulja. Reciklažna dvorišta mogu koristiti samo korisnici u kućanstvu. Ulazak u reciklažna dvorišta u gradu Osijeku obavlja se isključivo putem evidencije magnetskim karticama koje su podijeljene korisnicima. Naime, veliki je problem bio što su građani iz obližnjih gradova dolazili odvajati otpad na osječka reciklažna dvorišta. Podjelom kartica, otpad na reciklažno dvorište mogu dovoziti samo građani s prebivalištem u Osijeku, a to je ujedno i svrha, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom. Uvođenjem sustava evidencije korisnika putem magnetske kartice izbjegla se potreba legitimiranja korisnika reciklažnih dvorišta te je uspostavljena informatička evidencije korištenja reciklažnih dvorišta. Građani su prepoznali važnost reciklažnih dvorišta, što pokazuje prosječan broj od 10.000 ulaza korisnika na reciklažna dvorišta mjesečno. Zbog povećanog obima pražnjenja spremnika na reciklažnim dvorištima u 2021. nabavljeno je specijalno vozilo – Abrol kiper.

Kako bi korisnicima osigurali što jednostavniji i pristupačniji način odvojenog sakupljanja otpada u onim dijelovima Grada Osijeka i okolnih općina kojima reciklažna dvorišta nisu u blizini, navedeni otpad sakuplja se putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Radi se o pokretnoj jedinici koja služi prikupljanju i skladištenju manje količine posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Otpad koji su građani odvojili u mobilno reciklažno dvorište u njemu ostaje vrlo kratko vrijeme. U mobilnom reciklažnom dvorištu se ne obavlja obrada prikupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom tu ne završavaju, nego podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici oporabljuju za to ovlaštene tvrtke.

Rad mobilnog reciklažnog dvorišta planira se na početku godine za cijelu godinu, a raspored je dostupan na službenim stranicama Unikoma.Komentiraj