Guliver/Getty Images

FELJTON Prodor u američku zonu interesa

Nacional donosi ulomak iz knjige ‘Tko vlada svijetom?’, u kojoj Noam Chomsky, jedan od najutjecajnijih svjetskih intelektualaca, nudi duboku analizu slabljenja američke moći i hegemonije, razvoja američke politike nakon 11. rujna 2001. kao i opasnosti pretpostavljanja moći demokraciji i ljudskim pravima

Kad pitamo „Tko vlada svijetom?“ često se priklanjamo uobiča­jenoj konvenciji koja kaže da u međunarodnim odnosima djeluju države, ponajprije velike sile, a mi pratimo i analiziramo njihove odluke i međusobne odnose. To nije pogrešno shvaćanje. Ipak, bilo bi mudro voditi računa i o činjenici da takva razina apstrakci­je može snažno zavoditi na pogrešan put.

Dakako, države imaju složenu unutarnju strukturu, a na iz­bor i odluke političkog vodstva u velikoj mjeri utječe unutarnja koncentracija moći, dok se stanovništvo općenito marginalizira. To vrijedi čak i za demokratskija društva, a posve očito i za dru­ga. Ne možemo steći realističnu sliku o tome tko vlada svijetom i istodobno zanemarivati „gospodare čovječanstva“, kako ih je na­zvao Adam Smith: u njegovo doba to su bili engleski trgovci i vlasnici manufaktura. Danas su to multinacionalni konglomera­ti, divovske financijske institucije, maloprodajna carstva i slične poslovne organizacije. I dalje se povodeći za Smithom, važno je obratiti pozornost na ono „izopačeno geslo“ kojem su posvećeni „gospodari čovječanstva“: „Sve za nas i ništa za druge“ – riječ je o doktrini koja je inače poznata kao ogorčeni i neprekidni klasni rat, nerijetko jednostrani, uglavnom na veliku štetu stanovnika matič­ne zemlje i svijeta…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

tko-vlada-svijetom-mu-tisak-1

Komentiraj