Danas 71. rođendan slavi filozof Slavoj Žižek

Filozof, sociolog, kulturni kritičar i psihoanalitičar rođen je u Ljubljani, gdje je i doktorirao na Ljubljanskom sveučilištu 1981. godine, a drugi doktorat obranio je u Parizu na slavnom Sveučilištu Pariz VIII. Danas je jedan od najcjenjenijih i najpopularnijih filozofa, a često ga nazivaju i najopasnijim filozofom Zapada. Autor je više od pedeset knjiga prevedenih na više od dvadeset svjetskih jezika.

No, morao je odustati od većine svojih predavačkih pozicija u Evropi i Americi, kako bi pobjegao od tih ‘nesnosnih’ studenata. “Naročito mrzim kada mi dođu sa ličnim problemima. Moja standardna rečenica je: ‘Pogledajte mene, pogledajte moje tikove, zar ne vidite da sam lud? Kako možete i pomisliti da pitate ludaka kao što sam ja da vam pomogne oko ličnih problema?'”

Komentiraj