Ministar obrazovanja Pavo Barišić večeras je gostujući u Dnevniku Nove TV još jednom ponovio kako ne planira dati ostavku bez obzira što je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju ustvrdio da je Barišić plagirao tuđi rad.

“Pa naravno da nemam nikakvog razloga za podnijeti ostavku, riječ je o predmetu koji je već prije šest godina riješen na način da je prijava koja je podnesena odbačena kao neosnovana – i Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Splitu, kao moje matične ustanove, i Savjet za etiku Sveučilišta u Zagrebu odbacili su tu prijavu kao neosnovanu i ad hoc povjerenstvo je već tada utvrdilo da se ne radi o plagijatu ni o pojavnim oblicima plagijata”, rekao je Barišić.

Barišić kaže da se ispričao američkom znanstveniku kojeg je, kako kaže, omaškom plagirao.

Komentiraj