Hrvatski sabor izmijenio je u srijedu, na prijedlog SDP-a I HNS-a, Zakon o sportu pa osuđeni za nerede na stadionima više neće moći biti u upravama sportskih klubova i saveza.

  • Izmijenjeni zakon propisuje i položaj skupština sportskih saveza, u kojima će najznačajniji klubovi imati veći utjecaj.

 

Ujednačeni su postupci izrade Programa javnih potreba u sportu te propisana obveza pravnih osoba u sportu da jednom godišnje na svojim internetskim stranicama objave financijski izvještaj.

Zakon je izmijenjen s 81 glasom za, 24 protiv i 3 suzdržana.

Sabor je donio i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, po kojemu će predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave radno vrijeme pojedinih ugostiteljskih zona ili objekata moći proširiti i izvan dosadašnjih od 6 do 24 sata.

Pravne osobe i obrtnici ubuduće će usluge smještaja moći pružati i u objektima stambene namjene, a isto je omogućeno i privatnim iznajmljivačima koji čekaju legalizaciju svojih objekata.

Izmijenjen je Zakon o pravu na pristup informacijama, a izmjenama su propisane informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objavljivati na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način.

Propisana je i obveza proaktivne objave informacija o postupcima javne nabave, dokumentacije potrebne za nadmetanje, informacija o izvršavanju ugovora itd., kao i obveza provedbe savjetovanja i za podzakonske propise.

Glasovanjem o raspravljenim točkama Sabor je završio proljetno-ljetno zasjedanje, a zastupnici će se ponovo okupiti u rujnu.

Komentiraj

PODIJELI
NACIONAL je već 20 godina najutjecajniji politički tjednik u Hrvatskoj.