Google je uveo inovacije koje omogućavaju diktiranje teksta ili obavljanje web pretraga bez napuštanja dokumenta.

Sada se mogu obavljati pretrage bez napuštanja Google Docs – a.

Dobiveni rezultati se potom mogu pripojiti dokumentu u nekoliko klikova.

Druga zanimljiva opcija je glasovna komanda kako bi se pisao tekst ne dodirujući tastaturu.

Dovoljno je samo aktivirati opciju Voice (dostupnu na 40 jezika) u izborniku Tools na računalu ili pritisuti centralno dugme na smartphoneu.

Funkcija “Vidi nove promjene” omogućava i pregled posljednjih izmjena u dokumentu.

Komentiraj