HINA / HHMS

U sklopu projekta hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) na dubrovačkom području, tim HHMS-a koji je bio stacioniran u Zračnoj luci Dubrovnik od 10. srpnja do 31. listopada obavio je 95 hitnih medicinskih intervencija i zbrinuo jednaki broj pacijenata, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Provedba projekta krenula je početkom ljeta u suradnji Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutarnjih poslova i Dubrovačko-neretvanske županije kako bi se riješio problem velike udaljenosti između bolnica na području Dubrovačko-neretvanske županije, što je otežavalo prijevoz i zbrinjavanje hitnih pacijenata medicinskim vozilom.

S obzirom da HHMS omogućuje pristup medicinskog osoblja i skrb za pacijente na udaljenim i prometno loše povezanim područjima, pozicioniranjem tima HHMS-a u Dubrovniku omogućen je pravovremeni pristup bolnicama i dostupnost odgovarajuće medicinske skrbi svim stanovnicima i posjetiteljima otočnih, ruralnih i slabo naseljenih područja županije.

Po podacima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, najveći broj intervencija (49), tim HHMS-a imao je na otoku Korčuli, potom u Metkoviću (17) i Orebiću (12). Na Lastovu je zbrinuo sedam hitnih pacijenta, u Pločama pet, na Mljetu dva, te po jednog pacijenta u Stonu i na otocima Koločepu i Lopudu.

U najvećem broju slučajeva, čak 76 puta, hitni pacijenti prevezeni su na helidrom Medarevo u sastavu Opće bolnice Dubrovnik, dok su 17 puta prevezeni na helidrom Firule Kliničkog bolničkog centra Split, te dva puta u Zračnu luku Dubrovnik gdje ih je preuzeo zemaljski tim Hitne medicinske službe i prevezao na daljnje bolničko liječenje.

Tehničke karakteristike MUP-ova helikoptera korištenog u projektu, koji je opremljen poput vozila za hitne medicinske intervencije, olakšale su pristup pacijentima budući da se moglo slijetati na različite površine. Time se izravno utjecalo na brzinu zbrinjavanja hitnih pacijenta i uvelike skraćivalo njihov prijevoz do odgovarajuće bolnice, što je iznimno važno u zbrinjavanju pacijenata s ozljedom glave, te srčanim i moždanim udarom, ističe Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Komentiraj