ŽUPANIJA MATIJE POSAVCA Nakon lošeg nalaza revizije najavili: Evo što ćemo sve mijenjati…

Autor:

28.3.2024., Zagreb - Na tiskovnoj konferenciji Akcija za promjene predstavljena je koalicija s Agrarnom strankom te deklaracija o predizbornoj i postizbornoj suradnji s Nezavisnom Platformom Sjever pod nazivom "Odgovor sjevera i juga". Na tiskovnoj konferenciji sudjelovali su uz mnogobrojne goste, prijatelje i clanove dr.sc. Marko Jelic (AP), Matija Posavec (NPS) te Robert Hadzic (AS). Photo: Neva Zganec/PIXSELL

Neva Zganec/PIXSELL

Objavljeni su detalji revizijskog nalaza u Međimurskoj županiji.

Naime, zbog utvrđenih nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju, financiranju proračunskih korisnika Županije, rashodima, obvezama i pokriću manjka prihoda, te javnoj nabavi dobili su tzv. uvjetno mišljenje. Ova loša revizija odnosila se na poslovanje županije u 2022. godini, a već do službenog slanja izvješća Saboru prije nekoliko dana Posavec je ispravio dio nepravilnosti. To njegovi suradnici ističu i u odgovoru za N1.

“Želimo naglasiti da je već tijekom provedbe revizijskog postupka utvrđeno da su mnoge nepravilnosti otklonjene u poslovanju Županije već u 2023. i u 2024. godini, te nisu ni uvrštene u preporuke i naloge Državnog ureda za reviziju”, navode u odgovoru.

Najavljuju da će se nepravilnosti utvrđene u području evidentiranja rashoda u poslovnim knjigama na propisanim računima i kontima Računskog plana otkloniti pravilnom primjenom odredaba Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

“Također, nepravilnosti nastale u procesu izrade godišnjeg popisa imovine i obveza otklonit će se pravodobnim usklađenjem stanja potraživanja i obveza sa svim kupcima i vjerovnicima, sukladno Uputi Ministarstva financija”, pojašnjavaju.

Međimurska županija sa 65.000 eura podupire turističke djelatnosti u 2024. godini

Greška zbog različitih računalnih programa

Dodaju kako Međimurska županija ima 42 proračunska korisnika te je pri donošenju proračuna, odnosno uključivanju financijskih planova proračunskih korisnika, došlo do sitnih neusklađenosti zbog korištenja različitih programskih rješenja i informatičkih računovodstvenih sustava.

“Razlike u vrijednosnim iznosima u planiranim rashodima u proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika ispravljene su, te su usklađene vrijednosti izvršenja financijskog plana i izvršenja proračuna. Radi otklanjanja navedenih nepravilnosti u donošenju sljedećeg proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, Županija će ažurirati unutarnji akt detaljnijim uputama proračunskim korisnicima za donošenje i izvršenje financijskih planova, obveza provjere točnosti i istinitosti podataka u financijskim planovima te način uključivanja financijskih planova u proračun”, najavljuju.

Mijenjat će i vrednovanje investicija, dok će dodjelu kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave provoditi u skladu s internom Uputom o vrednovanju opravdanosti kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Međimurje je otvorena sredina u kojoj se rad cijeni

“Međimurska županija je prihvatila preporuku Državnog ureda za reviziju koja podrazumijeva utvrđivanje mjerljivih elemenata na temelju kojih će se odrediti broj bodova kod svakog utvrđenog kriterija u javnom pozivu financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija. To bi pridonijelo većoj transparentnosti, ali uz napomenu da je obrazac javnog poziva s propisanim kriterijima za dostavu prijava, kao i obrazac za sklapanje ugovora s prijaviteljima koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva, unificirano pripreman unutar Radne skupine za odnose s javnošću i protokol Hrvatske zajednice županija, kako bi se izjednačili kriteriji prijave za medije unutar županija”, naveli su za N1.

Kažu i da provode kontrole na licu mjesta kod korisnika transfera iz proračuna Županije, prema Smjernicama Ministarstva financija iz 2014., ali će, dodaju, po preporuci Državnog ureda za reviziju donijeti i unutarnji akt o postupku kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika proračunskih sredstava te propisati obrasce za postupak kontrola na licu mjesta.

Čeka se dokument Ministarstva financija

“Županija je Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna donijela u srpnju 2021. godine. Izrađen je prema Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Revizija nas je upozorila i na potrebu navođenja osobno odgovornih osoba za provedbu tih mjera, što ćemo donošenjem idućeg proračuna i učiniti. Uz proračun Međimurske županije za 2024. i projekcije proračuna za 2025. i 2026. donesen je i novi višegodišnji plan uravnoteženja proračuna Međimurske županije. Izgled i sadržaj tog dokumenta propisuje ministar financija pravilnikom. U trenutku usvajanja proračuna za 2024., pravilnik još nije bio donesen pa će se izgled i sadržaj dokumenta uskladiti s odredbama pravilnika, čim bude dostupan”, poručuju suradnici župana Posavca.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.