Znate li kako su popularni Štrumpfovi dobili ime?

Dana 23. listopada 1958. godine prvi su put svjetlo dana ugledali Štrumpfovi. Izmislio ih je jedan Belgijanac – crtač stripova Pierre Culliford – poznatiji pod umjetničkim imenom Peyo. On je u to doba crtao stripove za belgijski magazin Spirou. Peyo je bio po nacionalnosti Valonac, iz južnog dijela Belgije – Valonije, gdje se govori francuskim jezikom.

Ideja za riječ Štrumpf (franc. Schtroumpf) došla je Peyu kad je jednom prilikom objedovao na belgijskoj obali s kolegom i prijateljem Andréom Franquinom. Prilikom jela Peyo je želio zamoliti prijatelja da mu doda soljenku, no nije se mogao sjetiti riječi za nju. Stoga je izlanuo: “Passe-moi… le schtroumpf!” (hrv. “Dodaj mi… Štrumpf!”). Franquin mu je dodao soljenku i u šali rekao: “Evo ti Štrumpf, a kad završiš sa štrumpfiranjem, vrati mi Štrumpf!” Ostatak toga vikenda njih su dvojica proveli šaleći se sa riječju Štrumpf i njenim izvedenicama kojih se može napraviti mnogo (npr. štrumpfirati, štrumpfastično itd.).

Komentiraj