ZELENI GRAD: Karlovac istražuje geotermalna nalazišta i postavlja sunčane elektrane

Grad Karlovac priprema projekt iskorištavanja geotermalne vode za prijavu na natječaje u sklopu Europskog zelenog plana kako bi ostvario plan klimatski neutralnog grada

Grad Karlovac je jedna od lokalnih samouprava u Hrvatskoj koja je na vrijeme prepoznala prilike i mogućnosti koje obnovljivi izvori energije nude za razvoj lokalne zajednice te je, nakon već započetog projekta korištenja geotermalnih izvora na svojem području, krenuo i korak dalje i odlučio uložiti u izgradnju fotonaponskih elektrana na krovovima javnih zgrada. Grad je pod vodstvom gradonačelnika Damira Mandića prijavio projektne aktivnosti koje obuhvaćaju postavljanje 14 fotonaponskih elektrana na krovove nekoliko ranije energetski obnovljenih dječjih vrtića i osnovnih škola na području Karlovca i na zgradu hostela u Selcu koji je u vlasništvu Grada. Cilj je ovog pilot projekta nazvanog Solarizacija ustanova Grada Karlovca, koji je odmah dobio simbolično ime SolariKA, povećati korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Karlovac.

Postavljanje 14 sunčanih elektrana ukupne snage 0,45 megavata (MW) povećat će udio korištenja obnovljivih izvora energije na području karlovačke lokalne uprave i osjetno smanjiti emisiju ugljičnog dioksida za čak 72,38 tona na godinu. Grad Karlovac odazvao se na poziv službenog naziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju iz Sunčeve energije, koji je u četvrtom kvartalu 2021. godine objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i koji se financira sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. Ukupna vrijednost projekta je 447.437 eura, a ciljne skupine projekta SolariKA su vlasnici i korisnici nekretnina na kojima se provode infrastrukturne aktivnosti, Grad Karlovac kao institucija te opće građanstvo. Prvih 14 solarnih sustava bit će postavljeno na krovove sedam dječjih vrtić (Mahično, Dubovac, Švarča, Turanj, Gaza, Grabrik i Rakovac), šest osnovnih škola (Mahično, Grabrik, Švarča, Rečica, Dubovac i Turanj) te na zgradu hostela Karlovac u Selcima.

‘Kroz tri do pet godina u Karlovcu ćemo imati zelenu toplinsku energiju, a nastavit ćemo i s projektima solarnih elektrana’, rekao je gradonačelnik Damir Mandić. FOTO: JANAF Promo

“Ovaj projekt pripreman je još od 2019. godine i čim se otvorio poziv, mi smo ga prijavili. U Gradskoj upravi Grada Karlovca, a prije svega govorim o javnim prostorima, svjesni smo da je energija top tema. Pozvao bih stoga sve male poduzetnike i obrtnike da se prijave za dobivanje naše potpore putem koje je moguće dobiti do 30 tisuća kuna za projekte fotonaponskih elektrana. A pozivam i svoje sugrađane da, kada je riječ o energiji, krenemo s kontrolom troškova. U Karlovcu imamo izvrsnih primjera privatnih subjekata, pogotovo velikih gospodarskih subjekata, koji uglavnom preko fotonapona osiguravaju energiju i cijela priča zelene energije u Karlovcu dobiva napokon svoj okvir u kontekstu gospodarstva, odnosno u kontekstu javnih usluga i javnih zgrada”, objasnio je za Megawatt gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. On je podsjetio i da je karlovačka lokalna uprava već pokrenula jedan projekt iskorištavanja geotermalnih izvora na korist lokalne zajednice, koji je upravo u realizaciji. “Grad Karlovac je protekle tri godine samostalno iz gradskog proračuna financirao razvoj projekta GeotermiKA. Sada raspolažemo europskim novcem, a očekujemo još javnih poziva. Mislim da ćemo kroz tri do pet godina zaista imati u Karlovcu zelenu toplinsku energiju, a nastavit ćemo i s projektima solarnih elektrana. Pozivam sve sugrađane, bez obzira na to u kojoj gradskoj četvrti ili mjesnom odboru živjeli, da svi čim prije osvijestimo da je energija narednih godina naš najveći trošak i da ulaganjem u obnovljive izvore energije možemo lakše premostiti izazove koji nas očekuju”, objasnio je Mandić.

Projekt GeotermiKA o kojem govori gradonačelnik jest projekt razvoja istražne geotermalne bušotine Karlovac-1 GT kojom Grad namjerava iskoristiti dokazana ležišta geotermalne vode na svojem području. Naime, na području grada nalazi se potvrđeni geotermalni vodonosnik u karbonatnom kompleksu Rečica otkriven istražnim bušotinama Ka-2 i Ka-3 koje su izrađene još 1983. i 1988. godine, s temperaturom vode i do 120 Celzijevih stupnjeva. Grad Karlovac projekt iskorištavanja geotermalne vode priprema za prijavu na natječaje u sklopu Europskog zelenog plana 2050. kako bi ostvario plan klimatski neutralnog grada, čime će poboljšati zdravlje i kvalitetu života stanovnika Karlovca i okolice, ali i zaštititi prirodna bogatstva, a već je do sada za razvoj projekta i prikupljanje dokumentacije i potrebnih studija iskoristio nešto više od 356 tisuća eura bespovratnih sredstava zahvaljujući prijavi projekta “Korištenje geotermalne energije za potrebe grijanja u gradu Karlovcu – PREP4KaGT-1” na poziv Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora za period 2014. – 2021. godine.

Postavljanje 14 sunčanih elektrana ukupne snage 0,45 megavata (MW) povećat će udio korištenja obnovljivih izvora energije na području karlovačke lokalne uprave

Priprema projekta već je dobrano odmakla, a direktor gradske tvrtke GeotermiKA Vlatko Kovačević rekao nam je da su tijekom 2020. godine analizirani i interpretirani postojeći 2D seizmički profili kako bi se odredila točna lokacija istražno – eksploatacijske bušotine, tijekom 2021. godine izrađen je Idejni rudarski projekt za izradu bušotine i nastavljeno je prikupljanje potrebne dokumentacije, a početkom ove godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odobrilo je Idejni projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode Karlovac GT-1. U ovom trenutku radi se na izradi projektno tehničke dokumentacije kao temelja za izdavanja lokacijske dozvole, a ukupni troškovi izrade projektne dokumentacije i bušenja proizvodne bušotine KaGT-1 do dubine od oko 2500 metara i utisne bušotine KaGT-2 iznose oko 49,7 milijuna kuna.

Iskorištavanjem geotermalnih izvora na području grada, karlovačka gradska uprava želi postići visoki stupanj energetske samodostatnosti, ali i samodostatnosti u proizvodnji hrane, potaknuti snažniji rast gospodarskih aktivnosti te pridonijeti razvoju grada kao sportsko-turističkog središta. “Iako je cijela priča s geotermalnom energijom prvenstveno važna zbog iskorištavanja toplinske energije za grijanje, odnosno za potrebe gradske toplane i proizvodnje električne energije, Grad Karlovac sagledava i nebrojivo mnogo ostalih mogućnosti za iskorištavanje ostataka toplinske energije iz geotermalnih izvora u kasnijim faza razvoja. Preostalu geotermalnu vodu planiramo iskoristiti za grijanje sportsko rekreacijskog kompleksa i bazena koji ima visoke energetske zahtjeve. Isto tako, ostatak toplinske energije je moguće koristiti u poljoprivredi i gospodarstvu, za grijanje plastenika, ribogojilišta, za sušare u kojima se suši drvo, voće i povrće, potom za zagrijavanje proizvodnih hala, a jeftinija energija bi zasigurno pomogla gospodarskom razvoju grada”, objasnio je direktor tvrtke GeotermiKA Vlatko Kovačić.

‘Jeftinija energija zasigurno bi pomogla gospodarskom razvoju grada’, izjavio je direktor tvrtke GeotermiKA Vlatko Kovačić. FOTO: JANAF Promo

Pridodaju li se tome i očekivani poticaji koje će projekt donijeti razvoju lokalnog gospodarstva kroz angažman lokalnih tvrtki u realizaciji projekta, stvaranju uvjeta za razvoj ostalih gospodarskih projekata u turizmu, poljoprivredi i industrijskoj proizvodnji u lokalnom i regionalnom području te otvaranjem novih radnih mjesta koja bi potaknula demografski rast grada, nesumnjivo je da će projekt razvoja geotermalnih izvora, kao i novi projekt fotonaponskih elektrana na vrtićima i školama, generirati višestruke ekonomske koristi za karlovačku lokalnu zajednicu, ali i za društvo u cjelini.

Objavljeno u suradnji s Janafom.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner