Zagrebačka policija završila akciju “Zaštita pješaka”

Na području Policijske uprave zagrebačke provedena je akcija „Zaštita pješaka“ u okviru koje su pojačano nadzirani prekršaji pješaka i prekršaji vozača koji nisu poštovali obveze prema pješacima.

Tijekom provođenja akcije ukupno je utvrđeno 311 ciljanih prekršaja. 161 prekršaj pješaka zbog ne korištenja pješačkog prijelaza i prolaska kroz crveno svijetlo i 150 prekršaja vozača zbog nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu i nepropuštanje pješaka pri skretanju u bočnu ulicu s pješačkim prijelazom koji nisu poštovali obveze prema pješacima. Od 161 prekršaja pješaka, 24 ih je procesuirano, a za njih 137 su izrečene mjere pisanog upozorenja. Od 150 prekršaja vozača, 68 ih je procesuirano, a njih 82 prošli samo sa upozorenjem.

Komentiraj