Fond za zaštitu okoliša: Za zbrinjavanje otpada nakon potresa osigurano oko 50 milijuna kuna

Resorno ministarstvo donijelo je Plan s definiranim aktivnostima gospodarenja otpadom nakon potresa, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u četvrtak je priopćio kako je za mjere zbrinjavanja otpada s potresom pogođenih područja osigurao oko 50 milijuna kuna.

„Kako bi se započelo s obnovom potresom pogođenog područja, potrebno je prethodno očistiti sve lokacije na kojima je došlo do urušavanja zgrada te na odgovarajući način zbrinuti građevinski i drugi otpad“, pojasnio je direktor Fonda Siniša Kukić, te podsjetio kako se mjera zbrinjavanja otpada u što kraćem vremenu treba provesti u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Načelnica sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić objasnila je kako će Fond financirati sakupljanje, prijevoz, odvajanje i obradu otpada, kao i nabavu potrebne opreme, a u cilju kako bi se što veća količina korisnog otpada uputila na daljnju uporabu, a ne završi na odlagalištima otpada.

Statičari su do sada pregledali 18 tisuća objekata, a oko 15 posto ocijenjeno je neupotrebljivima te je istaknuto kako će sve aktivnosti Fond i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provoditi u suradnji s lokalnim komunalnim društvima, uz stalnu koordinaciju sa Stožerom civilne zaštite.

“U tu svrhu danas su potpisani ugovori o suradnji s tvrtkama Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Komunalcem Petrinja d.o.o. i Komunalcem Glina d.o.o. Svakom od ova tri komunalna društva Fond će dodijeliti 8 milijuna kuna, a 200 tisuća kuna avansa će već sutra biti uplaćeno na njihove račune”, navodi se u priopćenju, a pomoćnica ministra Anamarija Matak je napomenula kako će se još dodatno utvrditi postoji li potreba za sklapanjem ovakvih ugovora s još nekim od komunalnim društava s tog područja.

Ovakav program je neophodan za daljnju normalizaciju života, a o svim aktivnostima Fond će informirati građane i ih upoznati s načinom odvojenog odlaganja otpada iz svojih porušenih objekata kako bi se isti što prije zbrinuo.

Komentiraj