Vukovar gradnjom novih 12 solarnih elektrana promišlja pametno, zeleno i održivo

Grad Vukovar provodi projekt „Sunce nad Vukovarom“ kojim se na 12 zgrada – 6 osnovnih škola,  2 dječja vrtića, Gradskoj tržnici Vukovar, Plivalištu Vukovar, sportskoj dvorani te gradskoj upravi grade solarne elektrane.

Ovaj veliki zeleni projekt vrijedan je 774.968,55 eura, a za 85% tog iznosa Grad Vukovar osigurao je bespovratna sredstva MRRFEU-a. Projekt se provodi u suradnji s norveškim partnerom Energy Farm International Foundation.

12 solarnih elektrana na ovim objektima će namirivati veliki dio godišnje potrošnje električne energije. Po realizaciji projekta koja se očekuje do sredine 2024. godine, a sukladno sadašnjim cijenama energenata, može doći do uštede od oko 100 tisuća eura godišnje. Vijek elektrana je otprilike 20 godina, pa se time očekuje ušteda od oko 2 milijuna eura.

S Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske prethodno je izrađena potrebna projektno-tehnička dokumentacija vrijednosti 125.000,00 kuna što je bilo u potpunosti sufinancirano bespovratnim sredstvima, a nakon toga je projekt prijavljen na natječaj MRRFEU-a. Kroz natječaj „Energija i klimatske promjene“ ostvareno je sufinanciranje od 85%, a naknadno su osigurana bespovratna sredstva od 60 tisuća eura i za sufinanciranje EU projekata, što u konačnici Grad Vukovar obvezuje na 60 tisuća eura za realizaciju ovog projekta.

Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, potpisao je ugovor o gradnji dvanaest novih solarnih elektrana. FOTO: Grad Vukovar

Grad Vukovar prati trend ekološki prihvatljivih izvora energije čime nastoji doprinijeti većoj energetskoj učinkovitosti, smanjenju ovisnosti o opskrbi energentima te većoj uporabi obnovljivih izvora energije, što je izuzetno važno u današnjim uvjetima skupe energije.

Ako se uzme u obzir da gradske tvrtke Vodovod grada Vukovara i Tehnostan imaju razvijenu mrežu fotonaponskih modula putem kojih proizvode električnu energiju, kao i solarnih kolektora za zagrijavanje potrošne tople vode, Vukovar se danas može svrstati na kartu gradova koji promišljaju pametno, zeleno, održivo i dugoročno.

Uz EU sredstva, Grad Vukovar kreće i u istraživanje geotermalnih potencijala na području Vukovara te su i za to osigurana bespovratna sredstva u visini od 85%. Kroz dvije godine projekta „Čista energija za Vukovar“ provode se istraživanja i ishode dozvole kako bi se krenulo s građevinskim radovima na istražnim bušotinama jer je prethodno utvrđeno da se Vukovar nalazi na rubnom dijelu Panonskog bazena koji je bogat toplom vodom.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner