Više od 15.000 pisama Charlesa Darwina mogu se čitati online, na stranici Sveučilišta Cambridge

Screenshot YouTube

Veliki broj originalnih pisama engleskog znanstvenika i prirodoslovca Charlesa Darwina su od nedavno dostupna za čitanje na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta Cambridge, otkriva engadget.com.

Više od 15.000 pisama iz razdoblje od 1822. do 1882. godine možete čitati online, a među njima se nalazi oko 400 pisama, koja do sad nisu bila dostupna, otkrivena ili su stručno interpretirana.

Mediji ističu da su posebno zanimljiva pisma iz razdoblja dok je Darwin bio na brodu HMS Beagle, pisao poznatu knjigu ‘Podrijetlo vrsta’ i ona, koja je napisao pred kraj života.

Darwin se bavio znanošću i u kasnoj životnoj dobi, a ovaj projekt će mnogima pružiti bolji uvid u život i djelo poznatog prirodoslovca. Ističe se da bi konačno tiskano izdanje trebalo biti objavljeno početkom 2023. godine i ne uključuje pisma koja su stigla prekasno. Mnogi spisi uključuju bilješke i bibliografiju kako bi se izreke stavile u bolji i razumljiviji kontekst.

Komentiraj