Screenshot YouTube

VIDEO: Vijeće grada New Yorka brine o pticama

Vijeće grada New Yorka je donijelo zakon kojim propisuje materijale i izgradnju, koja je sigurna za ptice.

Inicijativa 1482B, između ostalog, zahtijeva da za nove građevine i određene renovacije moraju biti korišteni “bird-safe materijali”. Prvotno je riječ o ugradnji i postavljanju prozora.

Na ovaj način bi se smanjio broj slučajeva sudara i smrti ptica. Biolozi naglašavaju kako je šire područje grada New Yorka odredište migracija više ptičjih vrsta (Atlantic Flyway), a ovaj potez je važan primjer za ostale gradove i zajednice.

Komentiraj