VIDEO : Vlada opet donosila odluke i odlučivala o kadrovskim pitanjima

U 10 sati počela je sjednica Oreškovićeve vlade koja će opet donositi neke odluke, ali i odlučivati o kadrovskim pitanjima.

 

Ovo je dnevni red današnje sjednice

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2016. godine i Nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine

2.         Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o sudovima

3.         Prijedlog uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016. godinu

4.         Prvo privremeno izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini

5.         Prijedlog odluke o osnivanju radnih tijela Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa za izradu dokumenata i provođenje aktivnosti na području smanjenja rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj

6.         Prijedlog odluke o financiranju dovršenja izgradnje pristupne ceste do objekata Ministarstva unutarnjih poslova u Trilju

7.         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (EU)

8.         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2016. godini

9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” za sklapanje Ugovora o nabavi tri turistička putnička broda na električni pogon

10.       Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu

11.       Izvješće o radu Agencije za zaštitu okoliša za 2014. godinu

12.        Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu

13.        Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2015. godini

14.       a)         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, za 2015. godinu
b)         Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, za 2015. godinu

15.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za srpanj 2016. godine

16.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Valpovu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
b)         Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Našicama za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar

17.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Ministarstvu uprave za uslugu prilagodbe Registra birača zakonskim izmjenama te za podršku Registru birača za vrijeme održavanja parlamentarnih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

18.       Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta troškova života za Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu

19.       Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prenamjenu dodijeljenih sredstava i njihovo korištenje za realizaciju Projekta rekonstrukcije i opremanja športskog kompleksa u okviru kampusa i Sveučilišta u Mostaru

21.       Prijedlog zaključka u vezi Izmjena i dopuna Dodatka 2. Administrativnog sporazuma o Namjenskom fondu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Međunarodnog udruženja za razvoj u vezi s Partnerstvom više donatora za infrastrukturni razvoj na Zapadnoj obali i u Gazi.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 20. rujna 2016. godine

2.         Verifikacija odgovora Republike Hrvatske na obrazloženo mišljenje Europske komisije od 17. lipnja 2016. godine, br. 2015/2107, u vezi s vozačkim dozvolama

3.         Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na:

a)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 27. srpnja 2016. godine, br. 2016/0531, u vezi sa zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja
b)         Pisma službene obavijesti Europske komisije od 27. srpnja 2016. godine br. 2016/0532 i 2016/0533, u vezi s  proizvodnjom, predstavljanjem i prodajom duhanskih i srodnih proizvoda
c)         Pismo službene obavijesti Europske komisije od 25. srpnja 2016. godine br. 2016/4077, u vezi s uslugama na unutarnjem tržištu
d)         Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 25. srpnja 2016. godine, br. 2015/2160, u vezi s otpadom

4.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije br. C-335/16

5.         Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje brodica za spašavanje s autoprikolicom za transport iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)

6.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske za davanje punomoći

7.         Prijedlozi za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

8.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje sporazuma o podmirenju obveza te o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2017. godini (ograničeno)

9.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (povjerljivo)

10.       a)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)
b)         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)

11.       Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu

12.       Kadrovska pitanja
13.       Informacije, pitanja i prijedlozi.

Komentiraj