Najveći radio teleskop na svijetu dobiva nadogradnju sistema FAST.

Radio teleskop koji se nalazi u kineskom okrugu Pingtang nadograđuje se novim antenama i devetnaesterovalnim sustavom za prijem signala koji smanjuje “buku” i smetnje za dvije trećine od prijašnjeg.

Od početka rada 2016. godine, znanstvenci su primili radio signale od 55 pulsara (neutronskih zvijezda) koji su bitni za daljnje istraživanje pojava u svemiru.

Komentiraj