HINA/ ua

U turističkoj sezoni 20 dodatnih timova hitne pomoći

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) izvijestio je u petak da su osigurana sredstva za 20 dodatnih timova hitne medicinske pomoći ozlijeđenima i oboljelima na državnim cestama tijekom turističke sezone.

Hitna medicinska pomoć organizirana je na 20 punktova i provodit će se od 14. lipnja do 4. rujna 24 sata na dan, a nakon toga do 24. rujna samo vikendom, odlučeno je u petak na  sjednici Upravnog vijeća HZZO-a.

Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

Na osnovnu listu lijekova uvršteno je pet  novih lijekova – bizmut oksid za drugu liniju liječenja Helicobacter pylori infekcije, kolistimetat-natrij za liječenje kronične plućne infekcije kod bolesnika s cističnom fibrozom, iksekizumab za liječenje psorijaze, klometiazol za liječenje akutnog sindroma ustezanja od alkohola i mepolizumab za liječenje astme.

Na liste lijekova uvrštene su dodatno  generičke i kliničke paralele, novi oblici i nova pakiranja već postojećih lijekova na listi (na osnovnu listu lijekova 25 lijekova u 43 pakiranja, a na dopunsku listu lijekova 5 lijekova u 10 pakiranja).

Za lijekove erlotinib, gefitinib i afatinib koji se nalaze na listi proširena je indikacija i na prvu liniju liječenja karcinoma pluća nemalignih  stanica

Stavljanjem novih lijekova na listu lijekova i proširenjem indikacija za postojeće lijekove na listi, a bez dodatnih troškova za HZZO proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja, navodi se u priopćenju HZZO-a.

Natječaj za popunu Mreže javne zdravstvene službe

Donesena je i odluka o raspisivanju natječaja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe. Natječaj se provodi na područjima na kojima je Mreža javne zdravstvene službe nepopunjena. Provođenjem natječaja osigurava se dostupnost i kontinuiranost zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.

Nova Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Upravno vijeće donijelo je i novu  Odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te su izmijenjene odredbe vezano uz skrb djece do 7 godina.

O djeci te dobi skrbi kao i do sada pedijatar, a doktori obiteljske medicine mogu o njima skrbiti u slučaju ako se nalaze na području na kojem ne postoji mogućnost izbora specijalista pedijatra.

Izvršene su korekcije i dopune dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP) na razini primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te dijagnostičko-terapijskih skupina (DTS), kao i pojašnjenje načina evidentiranja i plaćanja istih. Također je utvrđena obveza provođenja posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite u svim županijama radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite za akutna stanja, kao i rasterećenje objedinjenih hitnih bolničkih prijema.

Ugovorna razdoblja produljena do kraja 2017. godine

Upravno vijeće HZZO-a donijelo Odluku o produženju ugovornog razdoblja od 30. lipnja do kraja 2017. godine za sve zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike te isporučitelje ortopedskih i drugih pomagala koji imaju sklopljene ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ili o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.

Komentiraj