U Rijeci u 2016. proračunski manjak od četiri milijuna kuna

HINA/ Miljenko KLEPAC/

Prihodi i primici proračuna Grada Rijeke, koji je u 2016. planiran u iznosu od 921 milijun kuna, bili su 785,5 milijuna kuna ili 85,3 posto proračuna, a rashodi i izdaci proračuna 789,5 milijuna ili 85,4 posto od godišnjeg proračunskog plana, izvijestili su u utorak s kolegija riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela gdje je prihvaćen proračunski izvještaj za 2016.

Obersnel je rekao da se manjak od četiri milijuna kuna odnosi na proračunske korisnike, dok Grad Rijeka iskazuje manjak od 254.000 kuna, što je, naglasio je, neznatno u odnosu na ranije godine.

Za razliku od ranijih godina, rečeno je, gradski proračun za 2016., slijedom novih zakonskih propisa, sadrži cjelovite financijske planove proračunskih korisnika. Stoga je proračun za 2016., u odnosu na godinu ranije, bio veći.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2016.  veći su za 14,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u proračun za 2016.. Najveći udjel u strukturi prihoda imaju prihodi poslovanja s 94,2 posto, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,2 posto te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,6 posto.

Obersnel je pojasnio da su prihodi iz poslovanja manji nego prethodne godine zbog manjeg ostvarenja prihoda iz poreza na nekretnine, koji je iznosio 14 milijuna kuna ili 60 posto od planiranog, dok  je prihod od poreza na dohodak 323 milijuna kuna, što je 96,5  posto od planiranog i za 2,2 milijuna kuna više nego prethodne godine.

Na rashodovnoj strani najveći su rashodi poslovanja s udjelom od 83,2 posto. Vidljivo je da su rashodi najveći u dijelu koji se odnosi na zaposlene, no, odnose se i na upravu i na sve proračunske korisnike, tako da ovo povećanje ne znači da ima novozaposlenih i da su porasle plaće, rekao je Obersnel.

Naglasio je da se 30,7 milijuna kuna odnosi na naknade građanima i kućanstvima, odnosno korisnike Socijalnog programa i razne druge pomoći, poput stipendija za studente i učenike.

Svi ostali rashodi bitno su smanjeni, rekao je riječki gradonačelnik.

Podsjetio je i da su lani posve isplaćene gradske obveznice.

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]