Tijekom arheoloških iskopavanja u Brezovljanima, u općini Sveti Ivan Žabno, na lokalitetu starom sedam tisuća godina, pronađena je kupolasta peć namijenjena za pečenje keramike i brojni ostaci materijalne kulture, među ostalim, keramičko posuđe, sječiva i kameno oruđe.

Istraživanje provodi Gradski muzej Križevci, uz potporu Ministarstva kulture, Koprivničko-križevačke županije i općine Sveti Ivan Žabno.

Voditeljica je arheologinja Lana Okroša Rožić, njezina zamjenica arheologinja Iskra Čataj, a radnici: Martina Halužan Medved, Andreas Medved, Ivan Koščević, Robert Prašnički i Sandro Marjanović.

Arheološka iskopavanja u Brezovljanima sustavno se provode već 15 godina. Radi se o brezovljanskom tipu Sopotske kulture.

“Nastavili smo istraživati radionički dio lokaliteta. Pronašli smo, kao i svake godine, dosta ostataka keramičkog posuđa, te kamenog materijala, sjekira, klinova i kremena sječiva”, rekla je voditeljica istraživanja Lana Okroša Rožić iz Gradskoga muzeja u Križevcima.

Komentiraj