Hello

Oznaka: MNGPO

Još par dana za prijave u Tematska Inovacijska Vijeća (TIV)

MNGPO u suradnji s HGK informira potencijalne dionike o mogućnostima prijave za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima (TIV). U tijeku je proces uspostave nacionalnog inovacijskoga sustava koji bi trebao osigurati provedbu aktivnosti poticanja te sinergijskog i efikasnog korištenja javnih i…