Sisačko-moslavačka županija: Dosad prijavljeno gotovo 40 tisuća oštećenih stambenih objekata

U Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno je 39.762 stambenih objekata oštećenih u potresu, a pregledano ih je 37.095, priopćeno je u nedjelju iz te županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 412, a neuporabljivo zbog oštećenja 4145 pregledanih objekata.

Oznakom privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled označeno je 3653 objekata, a privremeno je neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 4399 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 694, uporabljivo bez ograničenja je 7211 stambenih objekata, a oznaku uporabljivo s preporukom o postupanju ima 16.581 pregledanih objekata.

Komentiraj