Sartre je bio zainteresiran za model samoupravljanja u Jugoslaviji, čak je rekao da je to realizacija njegove filozofije

Francuski filozof, romanopisac, esejist, dramaturg, scenarist i kritičar Jean-Paul Sartre rođen je u Parizu početkom ljeta 1915. , a umro u istom gradu 13. svibnja 1980. godine.

Bio je je jedan od malobrojnih zapadnih intelektualaca koji su pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća obišli komunističke zemlje sa željom da na licu mjesta vide kako izgledaju SSSR, Kina, Jugoslavija, Kuba. Bio je zainteresiran za model samoupravljanja  u Jugolsaviji, pa se često citira i njegova izjava: “Titova Jugoslavija je realizacija moje filozofije”.

S Titom se susreo u Beogradu 13. svibnja 1960. godine, a razgovor su vodili o aktualnoj međunarodnoj situaciji, samoupravljanju, piscima i književnosti, politici, marksizmu… Tada je Sartre izjavio:  “Još odavno, od 1948, kad sam samo proputovao kroz vašu zemlju, želio sam jednom prilikom doći i u njoj duže boraviti. I evo, ta prilika mi se pužila. Ono što me interesira jest da vidim, da shvatim, da razumijem način na koji vaši književnici reagiraju na sadašnjicu, na stvarnost.”

Komentiraj