Saborski Odbor za pravosuđe prihvatio godišnje izvješće o radu DORH–a

Saborski Odbor za pravosuđe prihvatio je u četvrtak izvješće o radu Državnog odvjetništva (DORH) za 2018. koje je predstavio glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić ističući da je, unatoč potkapacitiranosti, iznadprosječnim zalaganjem zadržan visoki stupanj ažurnosti i uspješnosti.

Analiza podataka o radu državnih odvjetništava u 2018. pokazuje da je priljev novih predmeta u odnosu na 2017. manji za šest posto, dok je broj riješenih predmeta u državnom odvjetništvu manji za jedan posto.

Na kraju 2018. za 10 posto je smanjen broj neriješenih predmeta u državnom odvjetništvu u odnosu na 2017. dok je broj kaznenih prijava u kojima počinitelj nije otkriven smanjen za četiri posto u odnosu na godinu ranije.

”Iz podataka je vidljivo da se broj predmeta u postupku pred sudovima i upravnim tijelima povećao za 16 posto, tako da je broj svih predmeta u kojima postupak vodi ili u njemu sudjeluje državno odvjetništvo porastao za sedam posto u odnosu na 2017.”, ukazao je Jelenić.

Prema analizi glavnog državnog odvjetništva, usporedba podataka za posljednje tri godine pokazuje da je broj neriješenih predmeta na kraju 2017. bio veći nego na kraju 2016. godine, što je posljedica povećanog broja primljenih predmeta. Analiza podataka o kretanju predmeta 2017. – 2018. godine, pokazuje da je 2018. primljeno šest posto predmeta manje, riješeno ih je jedan posto predmeta manje, ali je ukupan broj neriješenih predmeta smanjen za 10 posto,

”Broj primljenih kaznenih predmeta iz nadležnosti županijskih državnih odvjetništava je praktično na istoj razini, ali se broj riješenih predmeta povećavao i smanjivao broj neriješenih predmeta. Ove pozitivne trendove potvrđuju i indikatori učinkovitosti. U radu kaznenih odjela je vrijeme potrebno za rješavanje u 2018. znantno smanjeno, dok se u radu građanskoupravnih odjela ono stalno smanjuje, jednako kao i u radu općinskih državnih odvjetništava”, kazao je Jelenić.

U 2017. i 2018. godini riješeno je više predmeta no što je primljeno, što je dovelo i do smanjenja ukupnog broja neriješenih predmeta, dodao je u analizi glavni državni odvjetnik.

Kretanje predmeta Uskoka pokazuje da broj primljenih i riješenih predmeta bitnije ne oscilira, ali se broj neriješenih predmeta i vrijeme potrebno za rješavanje kontinuirano smanjuje što potvrđuju i pokazatelji, stoji u godišnjem izvješću.

”Broj neriješenih predmeta na svim razinama državnog odvjetništva se u pravilu smanjuje u promatranom razdoblju. Razlike u broju neriješenih predmeta kod općinskih državnih odvjetništava posljedica su nepravodobnog upisa državnoodvjetničkih odluka uslijed novog načina praćenja rada na predmetima. Broj neriješenih predmeta u radu općinskih državnih odvjetništava na kraju 2017. povećan je u odnosu na 2016. U ovom razdoblju padao je broj primljenih predmeta što je omogućilo da se na kraju 2018. značajno smanji broj neriješenih predmeta. Županijska državna odvjetništva, Uskok i DORH od 2016. do 2018. kontinuirano smanjuju broj neriješenih predmeta”, predočio je Jelenić pred saborskim odborom.

Obrazlažući godišnje izvješće Jelenić je naglasio da je za prošlu godinu po prvi put prikazan rad DORH-a kroz indikatore učinkovitosti i kvalitete koju primjenjuje Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe na temelju kojih se prati i rad sudova.

”Ukupno je ustrojeno 39 državnih odvjetništava, a zaposlenih je 1772 osobe što je jedan posto više nego godinu dana ranije. Na dan 23. prosinca 2018. državnoodvjetničku dužnost obnašalo je 638 državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, što je 25 više nego 2017. 68 posto svih zaposlenih su ženskog spola”, zaključio je Jelenić.

Komentiraj