Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila prijedlog Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU) za službenike i namještenike u javnim službama, kojim je utvrđena osnovica plaće u visini od 5421,54 kune s primjenom od 1. studenoga, a njegovo se potpisivanje očekuje nakon sjednice.

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić rekao je kako je predviđeno trajanje TKU-a četiri godine s početkom primjene od 1. prosinca, a Vlada će osigurati primjenu dosadašnje razine prava za studeni.

Ministar je kazao kako je među najvažnijim elementima povećanje naknade za prijevoz na posao zaposlenika – ako ne postoji organizirani javni prijevoz, pa će se tako onima koji putuju osobnim automobilom umjesto naknade od 0,75 kuna po kilometru isplaćivati naknada od 1 kune po kilometru. Zaposlenicima starijima od 61 godine koji stanuju udaljeni manje od 2 kilometra od mjesta rada omogućit će se kupnja karte za javni prijevoz.

Također, navodi se kako će se božićnica i regres redovito isplaćivati, o konkretnom iznosu će se pregovarati svake godine s početkom u svibnju kako bi pregovori bili dovršeni do donošenja proračunskih smjernica u srpnju. Pavić je rekao da se žele ponašti fiskalno odgovorno i u skladu s kriterijima iz Maastrichta. Podsjetio je i kako je tijekom ove godine zaposlenima u javnim službama osnovica plaće tri puta povećana po dva posto.

Bolnicama 670 milijuna kuna za pokriće troškova

Vlada je u četvrtak prihvatila prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanova kojima je osnivač RH za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i za tu će namjenu osigurati 670 milijuna kuna poštujući kriterij dospjelost duga, bolničkog limita i parametara izvršenosti posla, obrazložio je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Sredstva iz te Odluke Ministarstvo zdravstva doznačit će bolničkim zdravstvenim ustanovama na sljedeći način: ˗ Klinički bolnički centar Zagreb, u iznosu od 208.136.491 kuna ˗ Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u iznosu od 92.233.841 kune, Klinička bolnica Dubrava Zagreb, u iznosu od 73.858.292 kune ,

Klinička bolnica “Merkur” dobit će iznos od 30.006.758 kuna, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” 25.455.389 kuna, Klinika za dječje bolesti Zagreb 13.175.190 kuna.

Kliničkom bolničkom centru Rijeka doznačit će se iznos od 33.482.581 kuna, Klinici za ortopediju Lovran, 548.913,00 kuna, Kliničkom bolničkom centru Split 104.406.612 kuna, a Kliničkom bolničkom centru Osijek 88.695.929 kuna.

Prihvaćen konačni prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila i konačni prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu, kojim se uz ostalo uređuje načini pružanja usluga turističkih agencija, vodiča, voditelja putovanja, animatora i drugih, kao i usluga u posebnim oblicima turizma, od nautike, zdravstvenog i kongresnog te turizma na poljoprivrednim gospodarstvima.

Ministar turizma Gari Cappelli kazao je da se time uređuju i načini davanja usluga u turizmu, ugovori o putnom aranžmanu i drugo, kao i obveze trgovaca i putnika, što je usklađeno s direktivama EU-a.

“Smanjuju se i administrativne prepreke, iznosi prekršajnih kazni, a uvodi se i mogućnost da se bez kažnjavanja riješe problemi i nedostaci utvrđeni inspekcijskim nadzorom. Uređuje se i pružanje usluga od strane turističkih vodiča na povremenoj bazi iz EU i Švicarske u RH, a propisuju se i načini pružanja usluga zdravstvenog turizma, čime bi u prvoj fazi moglo doći do oko 300 milijuna eura investicija i zapošljavanja oko dvije tisuće ljudi”, naglasio je ministar.

Prihvaćen konačni prijedlog izmjena Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza uređuje se suradnja u tom području između Hrvatske i članica Europske unije te automatska razmjena informacija o financijskim računima, a trebao bi stupiti na snagu od početka 2018.

Izmjenama zakona propisuje se usklađivanje s EU direktivom iz 2016. u vezi pristupa poreznih tijela informacijama o sprječavanju pranja novca kako bi se osigurao zakonodavni okvir za daljnje jačanje borbe protiv poreznih prijevara.

Izmjenama tog zakona propisuje se mogućnost pristupa Porezne uprave informacijama koje se prikupljaju u okviru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kako bi Porezna uprava mogla pratiti, potvrditi i procijeniti da financijske institucije pravilno provode postupke dubinske analize i ispravno utvrđuju stvarne korisnike posredničkih struktura te o njima izvješćuju, a sve u cilju sprečavanja korištenja financijskog sustava za pranje novca ili financiranja terorizma.

 

Komentiraj