Pjesme Sándora Petőfija inspirirale su revoluciju i rat za nezavisnost Mađarske

Šandor Petefi (Sándor Petőfi) bio je mađarski pjesnik i revolucionar. Rođen je 1823. godine u Kiškerešu, a umro 31. srpnja 1849. godine kod Segesvara. Postao je simbolom mađarskog romantizma. Bio je jedna od ključnih osoba Mađarske revolucije 1848. godine. Autor je mnogih pjesma, za koji se kaže da su inspirirale revoluciju u Kraljevini Mađarskoj, koja je prerasla u rat za nezavisnost. Najvjerovatnije je umro u bitki kod Segesvara, jedne od posljednjih bitaka rata.

Mnogi ne znaju da je i njegova pjesma ‘Na kraj sela čađava mehana’ (u prijevodu Jove Jovanovića Zmaja):

Na kraj sela čađava mehana,
iz nje štrči kosa nećešljana.
Nećešljana od silnoga pića,
to je kuća seoskih mladića.

Iz kafane pijan ja izlazim,
čudnovate ulice nalazim.
Levo, desno, nigde moga stana,
oj, ulice ala si pijana!

Komentiraj