NEMIRI & NESANICE Don Ivana Grubišića treba vrednovati kao što cijenimo Strossmayera ili Rittiga

Nikada nije prelazio granice tolerantne rasprave. BAŠTINA DON IVANA GRUBIŠIĆA POKAZAT ĆE SE NEZAMJENJIVOM jer je razumio našu zemlju i imao je viziju koja integrira i koja je potrebna da se razvije potencijal kojim Hrvatska nepobitno raspolaže

Ima više valjanih razloga na koje se možemo pozvati kad kažemo da je don Ivan Grubišić gotovo jedinstvena pojava u novijoj hrvatskoj politici i demokraciji, premda je kao znanstvenik bio aktivan i prisutan, u prvome redu, kao sociolog i izuzetan poznavatelj stanja duša Dalmacije (i šire) i u doba SFRJ. Preminuo je u noći sa subote na nedjelju, 19. ožujka, u domu za umirovljene svećenike u Splitu, gdje je boravio od prošloga Božića. Njegovi prijatelji svjedoče da je radio na novoj knjizi – o licemjerju…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

Komentiraj

Source:Drago Pilsel