Građanska inicijativa Narod odlučuje u petak je na konferenciji za novinare objavila kako je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa podnijela prijavu protiv ministra uprave Lovre Kuščevića.

Iz inicijative tvrde da se Kuščević, kao koordinator provjere utvrđivanja vjerodostojnosti broja potpisa nalazi u sukobu interesa s obzirom da je kao ministar u više navrata iznosio negativni stav i lažne optužbe protiv njihove referendumske inicijative.

Narod odlučuje smatra kako postoji opravdana sumnja da Kušćević zbog privatnog interesa ne može nepristrano obnašati javnu funkciju, odnosno vršiti provjeru vjerodostojnosti broja potpisa koje je prikupljala inicijativa za održavanje referenduma o promijeni izbornog sustava.

“Inicijativa traži promjenu načina na koji će se u Sabor birati zastupnike i posredno formirati vladu te smatra da medijski nastupi Kušćevića predstavljaju njegov privatan interes da se referendum ne održi jer bi samo održavanje i raspisivanje referenduma ugrozilo njegovu poziciju kao javnog dužnosnika”, rekla je na konferencii Natalija Kanački.

Mlinarić kaže da Kuščević koordinira provjeru potpisa, što je najosjetljiviji dio referendumskog procesa te da se u najmanju ruku trebao iz tog postupka izuzeti. U inicijativi drže da bi potpise trebalo provjeravati Državno izborno povjerenstvo (DIP).

Komentiraj