Na dan kad su Vandali upali u Rim, 455. godine, nastao je termin vandalizam

Vandalizam je termin kojim se u širem smislu označava uništavanje neke, po pravilu tuđe stvari ili imovine. Etimologija nas upućuje da je sam termin vandalizam potekao iz francuskog jezika, od reči vandalisme, što znači divljaštvo, rušilačka pomama, uništavanje. Ovaj izraz nastao je prema Vandalima, odnosno istočnogermanskom plemenu koje je u V. stoljeću opustošilo Rim. Naime, 2. lipnja 455. godine su Vandali upali u Rim i započeli dvotjednu pljačku koja će kasnije poslužiti kao osnova termina vandalizam. Oni su iz Rima odnijeli sav plemeniti metal koji su mogli pronaći, a pri tome nisu vodili računa što uništavaju, te su stradali i brojni povijesni i kulturni spomenici obloženi zlatom, srebrom ili nekim drugim metalom.

Termin vandalizam prvi put je upotrebljen krajem 18. stoljeća, kada su usporedili ponašanje francuske republikanske vojske s gore spomenutim plemenom – Vandalima. Veoma brzo, ovaj termin počinje se koristi za svako oštećenje neke, po pravilu tuđe stvari, a koje nema praktične motive.

U užem značenju vandalizam se odnosi na oštećenje kulturnih i povijesnih značajnih objekata, kao što su spomenici, grobnice, slike i tome slično. Kroz povijest vandalizam se obično javljao iz religijskih, ideoloških ili političkih motiva, dok danas vandalizam uglavnom nastaje iz potreba da počinitelju pruži neko zadovoljstvo.

Komentiraj