Mrčela: “Predsjednika Vrhovnog suda trebaju birati sami suci”

Zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Marin Mrčela izjavio je za HRT da bi predsjednika Vrhovnog suda trebali birati suci. “Mislim da bi bilo dobro da se ozbiljno razmisli o tome da politika prepusti zbor predsjednika Vrhovnog suda struci, da suci biraju svog predsjednika”, kazao je.

“Predsjednik Vrhovnog suda predsjednik je samo tog suda i nema nikakav utjecaj na dodjelu spisa, jer dodjela ide nasumično, on ne zna tko ima koji predmet. On je važan za sudsku upravu, za pravosudnu akademiju, za izbore, jer je i predsjednik DIP-a, ali to se može riješiti samo ako postoji politička volja. Preporuka protukorupcijskog tijela Vijeća Europe (GRECO) bila je da se u izbor predsjednika Vrhovnog suda RH uključi struka, napravili smo taj zakon, GRECO je ocijenio da to nije dovoljno jer je uloga Državnog sudbenog vijeća tu samo formalne prirode. Imamo odluku Ustavnog suda i mislim da bi bilo dobro da se ozbiljno razmisli o tome da politika prepusti zbor predsjednika Vrhovnog suda struci, da suci biraju svog predsjednika. Trebalo bi osnažiti ulogu Državnog sudbenog vijeća”, kazao je Mrčela.

Ističe da bi na čelu Vrhovnog suda trebala bi biti osoba koju bi suci izabrali između sebe, jer nitko ne poznaje bolje funkcioniranje Vrhovnog suda od suca koji radi na Vrhovnom sudu. “To treba biti vjerodostojan stručnjak, znalac i dobar čovjek”, kazao je Mrčela i dodao da suci zaziru od kandidature za predsjednika Vrhovnog suda. “Ako je izbor predsjednika Vrhovnog gotovo isključivo politička aktivnost, naravno da suci zaziru od toga. Zašto bi netko tko predano radi svoj posao odjednom stavio svoje ime na raspolaganje da ga se komentira na kojekakve načine, osobito u situaciji ako vam ovlašteni predlagač kaže – ja neću predložiti nikoga s Vrhovnog suda”, kazao je.

Komentiraj