Kako su teolozi zaključili kada je Isus Krist raspet na križu

Proučavanjem Evanđelja i kalendarskih podataka, katolički su teolozi suzili moguće datume Kristovog raspeća i smrti na križu na dva datuma: 7. travnja 30. godine i 3. travnja 33. godine.

Premda se ne može sa sigurnošću govoriti o točnom datumu raspeća Isusa Krista zbog nedostatka podataka, ipak se može približno izračunati kada se taj ključni događaj u ljudskoj povijesti mogao dogoditi. Poznato je da je Isus razapet u petak prije židovskog blagdana Pashe. Prema proučavateljima Biblije u obzir dolaze dvije godine: 30. i 33., pri čemu je dan uoči Pashe padao u petak 7. travnja 30. godine i u petak 3. travnja 33. godine. Tradicionalno se češće uzima 33. godina, dakle današnji dan – 3. travnja, premda po katoličkim proučavateljima Biblije taj datum pada prekasno da bi se uskladio s jednom rečenicom iz Ivanovog evanđelja (Iv 2,20).

Za Isusovo raspeće značajan je pojam Arma Christi (Oruđa Kristova), tj. sprave i predmeti kojima je bio mučen ili koji simboliziraju njegovu muku. To su križ, trnova kruna, čavli, koplje, bičevi, Veronikin rubac, čekić, kliješta i ostali predmeti koji se pojavljuju u Evanđeljima pri Kristovoj Muci. Važne su i posljednje Isusove izreke na križu (poznate ponegdje i kao Sedam posljednjih Kristovih riječi na križu).

Komentiraj