Jelenski: ‘Naša gimnazija bit će obnovljena do 1. rujna 2021.’

Za dosad provedenu obnovu oštećenih objekata škola i vrtića izdvojeno je 140 milijuna kuna, i to isključivo iz proračuna Grada Zagreba

Potres koji je pogodio Zagreb prije skoro godinu dana teško je oštetio staru gradsku jezgru. Obnovom, koja će trajati godinama, morat će se učvrstiti objekti koji originalno nisu projektirani da izdrže jače potrese i očuvati njihov povijesni izgled. Jedan takav objekt je i Gimnazija Tituša Brezovačkog u Habdelićevoj ulici, odmah pored Klovićevih dvora. Ona je jedna od mnogih škola koje moraju proći, ili su prošle, proces obnove.

Ravnatelj Gimnazije Tituša Brezovačkog Damir Jelenski za Zagreb News kaže da nije mogao govoriti kada je vidio u kakvom je stanju školska zgrada. “Tuga je bila ogromna, i kod bivših i sadašnjih učenika.”, rekao je Jelenski.

Zgrada u kojoj se nalazi Gimnazija Tituša Brezovačkog sagrađena je prije skoro 400 godina. Te davne 1631. godine imala je drugu svrhu. “Zgrada je u početku bila dom za djecu siromašnih plemića koji nisu imali novca za školovanje. Oni su tada išli u Gornjogradsku školu, a tu su spavali i učili. Naša škola je tu od 1991. godine, što znači da ove godine slavimo 30 godina postojanja. Bilo bi baš lijepo da se prvog rujna ponovno uselimo u naš prostor jer baš na taj datum osnovana škola prije 30 godina”, rekao je Jelenski.

Gimnazija Tituša Brezovačkog ima 36 profesora i 436 učenika. Nakon prvog potresa, zgrada je dobila žutu naljepnicu. Ali kasnije je odlučeno da se ipak mora provesti kompletna obnova objekta zbog opasnosti od daljnjih podrhtavanja tla. Kako je tada bila online nastava, nitko od učenika nije bio u školi tijekom potresa. Gimnazija Tituša Brezovačkog privremeno se nalazi u prostorijama Prve gimnazije, gdje su uspjeli preseliti sve svoje profesore i učenike. “Zahvalni smo što smo u zgradi Prve gimnazije jer je to idealna škola protiv koronavirusa. Međutim, naš duh je i dalje u Titušu”, rekao je Jelenski.

Završena je prva faza obnove Gimnazije Tituša Brezovačkog. Ona uključuje saniranje oštećenja s ciljem stabilizacije objekta. Uz to, u prvoj fazi provodili su se istražni radovi i izrada kompletne projektne dokumentacije koja uključuje izradu elaborata, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvole. Vrijednost prve faze obnove škole iznosi gotovo 7 milijuna kuna. Trenutno je pred završetkom natječaj za odabir izvođača druge faze obnove koja podrazumijeva potpunu obnovu objekta.
Projektant na sanaciji zgrade Gimnazije, inženjer Mario Benutić, rekao je da je zgrada pretrpjela značajnija oštećenja. “Zgrada je pregledana 24. ožujka prošle godine. Tada je dobila žutu naljepnicu s napomenom da je potrebno napraviti detaljan pregled i ukloniti ugroze, kojih je bilo doista puno. Bilo je oštećenih dimnjaka i dijelova zidova. Detaljan pregled je pokazao da bi škola trebala ići na cjelovitu obnovu. Tada smo napravili ocjenu stanja i uputu o hitnim postupanjima. Kasnije je odlučeno da za školu moramo napraviti kompletnu projektnu dokumentaciju koja je sad praktički završena te je sad u tijeku ishodovanje dozvola”, objasnio je.

Benutić kaže da će se škola u potpunosti sanirati do početka školske godine. “Sva rješenja su, što se tiče tehničke obnove, dostavljena. Prva faza je završena, a to je faza uklanjanja ugroza i završetak projektne dokumentacije. Sad se čeka početak druge faze. Dobili smo posebne uvjete i od konzervatora koji su se sa svim našim prijedlozima usuglasili”, kaže Benutić.

Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić kaže je u zagrebačkom potresu oštećeno 175 odgojno-obrazovnih objekata. “S obzirom na to da je epicentar bio u Zagrebu, a šteta utvrđena na više od 26.000 objekata u privatnom i javnom vlasništvu, diljem grada su statički pregledani svi odgojno-obrazovni objekti. Statičkim pregledom utvrđena je šteta na 175 objekata od kojih je četiri dobilo crvenu, 25 žutu i 146 zelenu naljepnicu. Do 1. rujna 2020. godine, od tih 175 oštećenih objekata, obnovljen je 161, a završetak obnove 162. objekta očekuje se u narednih nekoliko dana. U 13 preostalih objekata nalazi se pet osnovnih škola, pet srednjih, dvije plesne škole i jedan učenički dom”, objasnio je.
Uz to, napominje da se obnova objekata pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara, poput onih koji se nalaze unutar zone povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, provodi sukladno pozitivnim zakonskim propisima, u suradnji s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode i drugim nadležnim tijelima.

Lovrić kaže da su učenici iz tih 12 oštećenih škola, njih 6500, raspoređeni u 26 drugih škola, dok su učenici iz Učeničkog doma Ante Brune Bušića smješteni u Učeničkom domu Novi Zagreb.

Od tih 13 preostalih objekata, na 11 njih su radovi u tijeku. “Preostala dva objekta su Osnovna škola Bukovac, za koju je u tijeku postupak javne nabave za izbor izvođača radova, i Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, za koju je u tijeku odabir projektanta”, rekao je Lovrić.

Lovrić napominje da nijedan od 161 obnovljenog objekta nije pretrpio oštećenja u naknadnim podrhtavanjima kao ni u potresima koji su se dogodili 28. i 29. prosinca.

“O važnosti pravodobne provedbe obnove potresom oštećenih škola pokazuje činjenica kako u protivnom 60000 zagrebačke djece i učenika danas ne bi moglo biti u školama i vrtićima. Obnova 161 objekta zasad je financirana isključivo iz proračuna Grada Zagreba te je za nju izdvojeno 140 milijuna kuna. Procijenjeni trošak obnove svih škola i vrtića iznosi više od milijardu kuna, a većina obnove, uključujući i obnovu Gimnazije Tituša Brezovačkog, financirat će se sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije. O povjerenju roditelja u kvalitetu obnove škola najbolje govori činjenica kako od početka drugog polugodišta gotovo 97 posto učenika redovito prisustvuje nastavi u školama”, zaključio

Komentiraj