Izložba Mare Bratoš “Iza Grada” u zagrebačkoj Galeriji Kranjčar

Nakon izložbe u Dubrovniku, fotografkinja Mara Bratoš od 22. listopada i u Zagrebu, Galeriji Kranjčar, predstavlja svoj fotografski ciklus “Iza Grada“, nastao u kamenolomu Dubac nedaleko od Dubrovnika.

Kako je u predgovoru izložbe ustvrdio Antun Maračić, riječ je o jednom od autoričinih rjeđih tematskih ekskursa, odnosno o motivima koji odstupaju od onih po kojima ju prepoznajemo, od prizora lica i tijela, nje same ili njezinih prijatelja i znanaca.

Kaže da je u  novom ciklusu Bratoš imala potrebu za trenutnim odmakom od ljudskog lika, odnosno od vlastitog portreta i akta koji interpretira “sa sve više bespoštednog naturalizma”, no želi zadržati vezu s osobnim iskustvom i matičnim ambijentom, “s tijela preći na prisan krajobraz, no istodobno i izbjeći opća mjesta veduta rodnog grada”, zaobilazeći prepoznatljive turističke točke.

Za mjesto fotografiranja izabrala je mjesto ‘iza’ Grada, čime evocira svoj ranija iskustva, jer je u kamenolom odlazila kao mlada djevojka, da bi  gledala tamo postavljene predstave Dubrovačkih ljetnih igara.

“Meta-odnos s njezinim Gradom je i u simboličkoj vezi kamena kao materijala od kojeg je ovaj sagrađen, bez obzira što izvor te građe nije bio baš taj, tek stoljeće star kamenolom”, dodao je.

Maračić smatra kako je razlog njezine odluke da snima ambijent kamenoloma u njegovom otklonu od pejzaža u kojem se našao, u ‘pomaknutoj fotogeničnosti’, a taj krajobraz djeluje i pomalo distopijski, poput prizora s neke druge planete.

Izložba će biti otvorena do 26. listopada.

Komentiraj