Xinhua/Lyu Tianran/Photoshot

DOBA SUŠE Životinje u Bocvani traže okrijepu u rupama s vodom

Dvije impale i slon potražili su okrijepu u rupi s vodom u Nxai Pan Nacionalnom Parku u središnjoj Bocvani.

Nacionalni park sastoji se od tri velike nizine, Nxai Pan, Kgama-Kgama Pan i Kudiakam Pan koje su nekad davno bile slana jezera.

Ljetna suša u Nxai Pan Nacionalnom Parku traje dugo, zahvaća velika područja i zbog nestašice vode i hrane stvara gubitke u životinjskoj populaciji.

Komentiraj