Razvojna organizacija zaštite potrošača (ROZP) ocijenila je u ponedjeljak da HPB praksom samovoljnog zatvaranja računa blokiranih potrošača diskriminira “jasno određene skupine prema dobi” te je pozvala sve državne institucije koje nadziru poslovanje banaka i trgovaca da poduzmu pravne korake kako bi se takva praksa zaustavila i u ovome i u budućim sličnim slučajevima.

Prema priopćenju predsjednice ROZP-a Dijane Kladar, takvo ponašanje HPB-a protivno je načelu savjesnosti i poštenja stranaka u ugovornom odnosu i predstavlja nepoštenu poslovnu praksu zabranjenu Zakonom o zaštiti potrošača, te protivno praksi u Europskoj uniji.

Podsjeća da je Hrvatska, kao punopravna članica EU, obavezna je primjenjivati pravnu regulativa koja osigurava da se trgovci i bankari u Hrvatskoj ponašaju kao i u ostalim članicama, jer svi potrošači u EU imaju ista prava i obveze.
“Prava potrošača nisu prava koja postoje samo na papiru, naprotiv – ona se moraju poštovati u praksi. Nedopustivo je da banke i drugi trgovci koji posluju s potrošačima i na njima zarađuju, te u konačnici imaju materijalna sredstva kojima mogu financirati pravnu pomoć,  njihova prava nekažnjeno krše. Svi koji ne poštuju prava potrošača moraju biti sankcionirani od nadležnih tijela, a ne da imamo sve učestalije  situacije u kojima potrošači moraju pokretati pojedinačne parnice u kojima će ostvariti svoja prava”, smatra Kladar.

Hrvatska poštanska banka (HPB) u četvrtak je pozvala klijente čija su potraživanja prodana a računi zatvoreni, zbog čega nekima nije moguće isplatiti mirovinu preko te banke, da u najbližoj poslovnici HPB-a ili poštanskom uredu otvore tekući račun kako bi im se omogućila isplata mirovine što prije, a najkasnije do 10. ožujka.

Banka je izrazila žaljenje što je “došlo do nemogućnosti isplate mirovina nekim korisnicima prvog u mjesecu, kako je to uobičajena praksa HPB-a”, usprkos tome što su, kako tvrde, “klijente obavijestili o prodaji njihovih potraživanja”.

Hrvatska narodna banka (HNB) Hini je u četvrtak u povodu zatvaranja računa klijenata u HPB-u, odgovorila kako je Uprava HPB-a u cijelosti odgovorna za poslovanje te banke te da je dužna paziti na usklađenost tih odluka s propisima.

U slučaju postojanja javnog interesa dobra je praksa da uprava obavijesti javnost o razlozima i pravnim osnovama svojeg postupanja, istaknuo je HNB, koji je pritom napomenuo da je u pogledu zaštite potrošača, a sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, prodavatelj dužan osigurati da potrošači čiji su plasmani predmet ugovora ne dođu u nepovoljniji položaj na osnovi zaštite potrošača u odnosu na položaj koji su kao dužnici imali prema prodavatelju.

Što se tiče zatvaranja računa posebne namjene građana, ono je određeno člankom 212 Ovršnog zakona i Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

Komentiraj