Rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras večeras je u Dnevniku N1 televizije komentirao najave spajanja Katoličnog bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Fakulteti bi, navodno imali zajedničke dvopredmetne studije, a na Filozofskom smatraju kako bi sve bilo isključivo na štetu njihovih studenata. Podnijeta je i prijava pučkoj pravobraniteljici, a spominju se i nove blokade.

Boras je rekao da je informacija o spajanju dva fakulteta najveća glupost koju je čuo te apsolutna neistina. “Naši fakulteti su samostalne pravne osobe u okviru Sveučilišta, koje ima određene ingerencije i koji je osnivač tih fakulteta. Za suradnju ne vidim nikakvih problema”, kaže rektor dodajući da je prema Statutu suradnja obvezna bez obzira na vjersku, rodnu ili političku orijentaciju te koja je ravnopravna za sve.

“To u praksi znači da naši fakulteti trebaju surađivati na svim područima. Ja sam kao rektor zagovarao slobodu fakulteta, ali u okviru Statuta i zakona Republike Hrvatske. Sveučilište je javno i plaća ga država Hrvatska iz poreza, koji plaćaju svi porezni obveznici, i ono se mora držati zakona i svoga Statuta”, pojašnjava.

Ističe i kako ne strahuje od nove blokade Filozofskog fakulteta, čiji je bio dekan. Pojavili su se i neki navodi kako je sve inicirao upravo Boras kako bi dobio glasove Katoličkog bogoslovnog fakulteta. “To nije istina, ja ne znam kako je KBF glasao, obzirom da se glasa tajno”, kaže.

Boras napominje i da ne vidi zašto bi nekoga smetala suradnja s KBF-om, ako im ne smeta suradnja s Muzičkom akademijom, PMF-om ili Likovnom akademijom.

Komentiraj